Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

NIEZNANY A BLISKI

  • Podtytuł: KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA BIAŁORUSI
  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2008
  • Barwny, 48 min

Przeciętny Polak niewiele wie na temat problemów, z jakimi borykali się katolicy na terenach, które po 1945 r. znalazły się w granicach ZSRR. Zwalczanie religii i Kościoła łączyło się tam zwykle ze zwalczaniem polskości. Codziennością były nieczynne, zrujnowane świątynie, zamienione na magazyny, kluby, a nawet... boiska sportowe (np. Widze koło Brasławia). Zsyłani do łagrów, aresztowani i szykanowani księża, zakaz katechizacji dzieci i młodzieży, msze odprawiane potajemnie w prywatnych domach...
Taka sytuacja występowała także na obszarze dzisiejszej Białorusi. A jest to kraj, który ze względu na sąsiedztwo, historię i fakt, że mieszka tam duża grupa Polaków, budzi sympatię i zainteresowanie. Ci, którzy go odwiedzili, są zauroczeni pięknem krajobrazów, poruszeni stanem zabytków i ujęci serdecznością ludzi.
Po ogłoszeniu przez Białoruś niepodległości w 1991 r. nastąpiło tam odrodzenie Kościoła katolickiego, zarówno w sensie instytucjonalnym (utworzenie archidiecezji mińsko - mohylewskiej, powołanie diecezji grodzieńskiej, a następnie witebskiej), jak i w sensie wzrostu liczby wiernych, odbudowy świątyń itp. Pojawiły się jednak nowe problemy: jakiego języka - polskiego czy białoruskiego - należy używać w liturgii, skąd brać duszpasterzy (sprowadzanie księży i zakonnic z Polski naraża Kościół katolicki na zarzut świadomie prowadzonej polonizacji), skąd brać fundusze na renowację zrujnowanych kościołów i cmentarzy....
O życiu codziennym katolików na Białorusi, o wybitnych duszpasterzach i wielkim wysiłku odbudowy opowiada ten film. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 08:10:14
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency