Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

MOJA SKÓRA

  • Film krótkometrażowy
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2018
  • Barwny, 4' 44"

"Moja skóra" to krótki film eksperymentalny, utrzymany w estetyce videoartu i działań performatywnych. Artystka w swojej realizacji, składającej się z serii na pozór niepowiązanych ze sobą obrazo-historii, zaprasza widza do surrealistycznego świata. To, co wyparte, odrzucone nagle ożywa w scenerii mirażu sennego, który tworzy pięć kluczowych scen. Dzieło filmowe jest wyważonym połączeniem sztuki operatorskiej, efektów specjalnych oraz sound designu. Skóra - bodaj najintymniejszy obszar ludzkiego "jestestwa uświadomionego" - w obrazo-śnie przeobraża się w sierść psicy. Towarzyszący tej przemianie okrzyk jest oznaką fizycznego bólu, ale równocześnie wyparcia zachodzących zmian. Jej reakcja jest wynikiem walki wewnętrznej, toczącej się podczas kontaktu z zanegowaną zwierzęcością, nieakceptowaną częścią tego, co w człowieku nie-ludzkie. W filmie śnienie obrazów przeplata się ze śnieniem słów. Surrealistyczne światy uruchamiają serię sennych znaczeń i egzystencjalnych pytań. Dzisiaj: dziecko we mnie, ja w dziecku; jutro: moje dziecko - tęsknota za niewinnością. Pies: natura zwierzęca, wyparta seksualność. Metamorfoza: namiętność bycia wilczycą w świecie wilków, popęd wymykający się spod kontroli. Czy krzyż wystarczy, żeby zostać zbawionym? I woda czysta, krystalicznie? Kaletnik po raz pierwszy. Igła - symbol falliczny, zanurza się w wodzie, Igła po raz drugi. Kręgi na powierzchni wody przynoszą upragnioną katharsis.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2018.12.17 00:34:22
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych