Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ALEKSANDER WAT

w ERRATA DO BIOGRAFII

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2009
  • Barwny, 26 min

Aleksander Wat (Eli Chwat) był jednym z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Urodził się w rodzinie żydowskiej. W 1918 r. wraz z Anatolem Sternem zainicjował działalność warszawskiej grupy futurystów; publikował w pismach awangardowych („Nowa Sztuka”, „Zwrotnica”), czy komunistycznej „Nowej Kulturze”. W 1927 r. ożenił się z Olą Lewówną. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Lwowa. 24 I 1940 r. został jako trockista aresztowany przez NKWD wraz z grupą polskich pisarzy (m. in. Władysławem Broniewskim, Tadeuszem Peiperem i Wojciechem Skuzą) i był więziony kolejno we Lwowie, Kijowie oraz w Moskwie na Łubiance. W tym okresie zbliżył się do chrześcijaństwa, co łączyło się z odrzuceniem przezeń komunizmu. Zwolniony na podstawie amnestii, dotarł do Delegatury Ambasady RP w Ałma Acie, gdzie odnalazł żonę i syna zesłanych do Kazachstanu. W IV 1946 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie. W 1949 wycofał się niemal zupełnie z życia literackiego, dystansując się wobec proklamowanego wówczas socrealizmu. Utrzymywał się głównie z tłumaczeń literatury rosyjskiej. W VII 1959 r. , dzięki stypendium Forda, wyjechał do Paryża i przyjął status emigranta. Film jest próbą stworzenia portretu Aleksandra Wata, opartą na jego doświadczeniach z ideologią komunistyczną, od fascynacji nią do całkowitej negacji. Do udziału w filmie zaproszono znawców twórczości Wata: Jana Zielińskiego, Włodzimierza Boleckiego, Jacka Trznadla.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2021.04.02 16:25:25
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl