Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

SOFIJÓWCE ZADZIWIĆ SIĘ I WYZNAĆ

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1997
  • 28'

Film z cyklu MAŁE OJCZYZNY.
W 1609 roku Sejm Rzeczpospolitej za znaczne zasługi nadał Walentemu Kalinowskiemu stepowe uroczyska Umany na wschodnich kresach. Ten zajął się ucywilizowaniem ogromnych pustych obszarów. Zbudował zamek i założył osadę Humań, która z czasem rozrosła się w spore miasto, zamieszkane przez wielonarodową społeczność. Na początku XVIII wieku dobra umańskie przeszły w ręce Potockich. Stanisław Szczęsny Potocki w 1796 roku zbudował w pobliżu Humania przepyszny park, który od imienia swej trzeciej żony nazwał "Sofiówką". W 1806 roku Stanisław Trembecki o parku tym napisał poemat. Realizator filmu pokazuje najpiękniejsze zakątki "Sofiówki", po których oprowadza widzów miejscowa przewodniczka Nina Moroniuk. Obrazom towarzyszą strofy poematu Trembeckiego. W ten wątek dokumentu autor wplata drugi - opowieść o losach humańskich Polaków, którzy przez dziesięciolecia musieli ukrywać swą polskość. Jadwiga Olanin, Cecylia Wołkowa, prezes Stowarzyszenia Polskiego "Ognisko" Czesława Małyszewska i nauczycielka języka polskiego Walentyna Mielnik wspominają przed kamerą niełatwą przeszłość i opisują dzisiejsze problemy, jakie niesie życie pośród Ukraińców i Rosjan. Relacjonują też swoją siedmioletnią już walkę o kościół, którego władze nie chcą zwrócić katolikom, mieści się w nim bowiem muzeum malarstwa. Polacy modlą się więc przed wejściem do świątyni. Ukraińcy modlą się we własnym kościele, Rosjanie - w dwóch cerkwiach. A przy grobie cadyka Nachmana modlą się chasydzi, pielgrzymujący do Humania z całego świata.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:04:44
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor