Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

TAM, GDZIE TRYLOGIA BYŁA BIBLIĄ

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1997
  • Barwny, 27 min

    Film powstał w cyklu "Małe ojczyzny".

Kiedy unia lubelska połączyła ziemie litewsko-ruskie i polskie w jedną Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Polacy stali się w niej głównymi strażnikami kresów wschodnich. To oni wznieśli tam niemal wszystkie warowne zamki, by służyły obronie przed ustawicznymi najazdami, oraz świątynie utrzymujące w wierze i polskości. Żyjąc na tych ziemiach w poczuciu ciągłego zagrożenia, kształtowali w młodzieży szczególny patriotyzm i męstwo. Pomagała w tym również trylogia Sienkiewicza, która kolejne roczniki czytelników, osiadłych na terenach ciągle noszących ślady opisywanych w niej czasów, uczyła, skąd ich ród. II wojna światowa i jej konsekwencje zmieniły wszystko. W filmie opowiada o tym jego główny narrator, znany pisarz Jerzy Janicki. Wspomina dzieciństwo w Czortkowie na Podolu, życie we Lwowie i specyfikę tego miasta, dramatyczne losy jego mieszkańców, a zwłaszcza swojej rodziny. Uzupełnieniem jego opowieści są wypowiedzi księży: Romana Twaroga i Antoniego Andruszczyna o przywiązaniu rodaków do polskości i wiary oraz o niszczeniu ich świątyń przez władzę radziecką. W filmie, pokazującym obecny wygląd opisywanych ziem, wykorzystano również bogaty materiał archiwalny ze zbiorów prywatnych i Zakładu Ikonografii Biblioteki Narodowej.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2021.04.25 00:10:41
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl