Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

W RZYMIE I NA MENTORELLI

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1999
  • 27'

Nieopodal słynnego placu Hiszpańskiego, u stóp wzgórza Pincio, przebiega niewielka uliczka San Sebastianello. Jest ona jednym z wielu miejsc w Rzymie związanych z dziejami Polaków na emigracji. Mieści się na niej klasztor i kościół Ojców Zmartwychwstańców, którzy przywędrowali tam z Paryża.Bogdan Jański wyjechał z Polski jeszcze przed powstaniem listopadowym, na stypendium naukowe do Paryża. Spotkał tam Adama Mickiewicza i zaprzyjaźnił się z nim. Po latach niewiary, zapewne pod wpływem poety przeżył głębokie nawrócenie. W lutym 1836 roku dołączyło do niego pięciu innych tułających się na emigracji Polaków. Zamieszkali razem w tzw. domku Jańskiego. Grupa ta dała początek zgromadzeniu duchownemu Zmartwychwstania Pańskiego. Wśród braci byli m.in. Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz. Pierwszy - uczestnik powstania listopadowego na Litwie, radykalny polityk emigracyjny i publicysta, a także mason. Drugi - także uczestnik powstania, wachmistrz ułanów. Obaj przyjęli święcenia kapłańskie i stali się najbliższymi współpracownikami Jańskiego. W 1837 roku przenieśli się do Rzymu i zamieszkali właśnie przy ul. San Sebastianello. Pół wieku później (Jański od dawna już nie żył, zmarł na gruźlicę w wieku 33 lat) ruszyło za nimi całe zgromadzenie. W Rzymie zmartwychwstańcy zaraz przystąpili do budowy swojego kościoła. Został on poświęcony w listopadzie 1889 roku. Odtąd do dziś pełni wraz z domem klasztornym bardzo ważną rolę jako siedziba kurii generalnej, ośrodek życia duchowego zmartwychwstańców we Włoszech i miejsce przechowywania cennych pamiątek historycznych, także zabytków polskiej kultury. W 1857 roku Hieronim Kajsiewicz, szukając miejsca na letnisko dla współbraci, po raz pierwszy trafił na Mentorellę (dawn. Monterella). Położone w górach Prenestyńskich, 60 km na wschód od Rzymu, sanktuarium maryjne związane z kultem św. Eustachego, a zwłaszcza patrona Europy św. Benedykta oraz jego siostry św. Scholastyki, urzekło ojca Hieronima. Zwrócił się więc do Piusa XI z prośbą o przyznanie Mentorelli jego zgromadzeniu. Papież wyraził zgodę - początkowo na 7 lat, potem na zawsze. Akt ten był zarazem oficjalnym uznaniem zmartwychwstańców przez Kościół.Film przypomina dzieje zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego i pokazuje oba miejsca, w których jego członkowie żyją i działają. Przedstawia także związki Jana Pawła II z sanktuarium na Mentorelli, gdzie bywał jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła i dokąd przybył 29 października 1978 roku, dwa tygodnie po wyniesieniu na Stolicę Piotrową, i wygłosił fundamentalne dla swojego pontyfikatu orędzie o znaczeniu modlitwy w życiu człowieka.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:12:47
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych