Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

POWRÓT

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1999
  • 49'

Film poświęcony ponadstuletnim dziejom polskiego kościoła katolickiego przy Małej Gruzińskiej w Moskwie. Stał się podstawą skróconej wersji, emitowanej w tvp pod tytułem "Dwie świątynie w Moskwie".
Pieriestrojka miała doprowadzić w Związku Radzieckim do głębokich przemian ekonomicznych. Uruchomiła jednak procesy, które przeorały świadomość społeczeństwa i ostatecznie doprowadziły do rozpadu tego państwa. Doprowadziły też do powrótu zwalczanych przez dziesięciolecia religii. Moskiewscy Polacy zapragnęłi odzyskać swój kościół, przejęty przez państwo i użytkowany przez kilkanaście instytucji. W maju 1992 roku, przed wizytą Lecha Wałęsy w Moskwie, mer Łużkow wydał decyzję o oddaniu kościoła Polakom. Decyzja pozostała jednak tylko na papierze. W lipcu dawni właściciele świątyni wdarli się do środka, by zdobyć ją siłą i wyrzucić nieproszonych lokatorów. Pod koniec XIX wieku w Moskwie żyło około 18 tys. Polaków. Byli społecznością prężną, dobrze zorganizowaną. Dwa kościoły katolickie istniejące w stolicy Rosji nie mogły pomieścić wiernych. Postanowili więc zbudować nową świątynię. W 1897 roku w wyniku konkursu wyłoniono jej projekt i uzyskano zgodę cara oraz synodu na jego realizację. Środki na budowę moskiewscy Polacy zbierali wśród członków swojej społeczności, ale ich część przekazali również Polacy znad Wisły. Piękny neogotycki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia stanął przy ul. Małej Gruzińskiej, w dzielnicy zamieszkanej przez liczną grupę polskich robotników. W tym czasie, w 1912 roku, Rosjanie wznieśli pomnik cara Aleksandra III. Stanął przed katedrą Chrystusa Zbawiciela, od połowy XIX wieku najważniejszą w stolicy świątynią Kościoła prawosławnego. Film przypomina dzieje obu świątyń i przedstawia ich historię najnowszą. Pomnik stał sześć lat, potem zniszczyła go zrewolucjonizowana ludność Moskwy. Wkrótce komunistyczne państwo podjęło walkę z religią. Zamordowano tysiące kapłanów, zakonników i zakonnic. Na zagładę skazano świątynie. Polski kościół przy Małej Gruzińskiej jeszcze stał i służył wiernym. W 1924 roku wykorzystali go realizatorzy antypolskiego i antykościelnego filmu "Krzyż i mauser", dzięki czemu można dziś zobaczyć, jak świątynia wyglądała niegdyś. Natomiast dzięki archiwalnym filmom można obejrzeć kres katedry Chrystusa Zbawiciela. W 1931 roku odarto ją ze wszystkiego, co cenne i wysadzono w powietrze. Kościół na Małej Gruzińskiej zamknięto w 1937 roku, a ks. Michała Cakula, ostatniego duszpasterza polskiej świątyni, rozstrzelało NKWD. W czasie wojny zwalono wieże budowli. Po wojnie zaś kościół zagospodarowano, tworząc w nim cztery poziomy. Na dole umieszczono warsztat mechaniczny i skład warzyw, na górze - hotel robotniczy i biura. Po 1989 roku grupa Polaków ze Stowarzyszenia Kulturalnego "Dom Polski" podjęła starania o odzyskanie kościoła. Podstawą roszczeń stało się prawo o wolności sumienia i organizacjach religijnych, uchwalone przez parlament ZSRR w październiku 1990 roku. Sprawa napotykała opór. Polacy zaczęli więc odprawiać liturgię przed wejściem do kościoła. W 1992 roku mer Łużkow zdecydował o oddaniu kościoła Polakom. W grudniu 1994 roku zmienił zdanie, jednocześnie zdecydował o odbudowie katedry Chrystusa Zbawiciela. Zaczęto ją wznosić w imponującym tempie. Polacy przystąpili do walki. Sami zaczęli wynosić z kościoła rzeczy działających w nim przedsiębiorstw. Interweniowała milicja. Nie ugięli się. Ostatecznie przejęli świątynię w 1996 roku. Ciągle jeszcze była podzielona na cztery poziomy. Ten najwyższy jakiś czas użytkowali katolicy z Hiszpanii i Korei. Polscy wierni sami porozbijali ściany działowe, lecz kościół wymagał umiejętności specjalistów. Wreszcie do robót przystąpił Budimex. W sierpniu 1999 roku wnętrze świątynie odzyskało dawny kształt. Na swoje miejsce wróciły także wieże. W tym czasie prawosławna katedra Chrystusa Zbawiciela była już odbudowana. O polskim kościele, zabiegach o jego odzyskanie i znaczeniu religii opowiadają w filmie: Zofia Kozłowska, Kazimiera Kołowrotowicz, ks. Tadeusz Pikus, Wołodia Niedow i ks. Józef Zaniewski.
[www.tvp.com.pl]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Patrz także:
schowaj

2017.02.11 03:13:59
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego