Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

MATKA BOSKA PUSTYNNA

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1999
  • Barwny, 44 min

Fascynująca podróż w dolinę Nilu, gdzie zasypywane piaskami pustyni spoczywają ruiny wspaniałych świątyń chrześcijańskiego królestwa Nubii. W 1960 roku profesor Kazimierz Michałowski rozpoczął tu wykopaliska, prowadzone w ramach akcji ratunkowej pod patronatem UNESCO. Tereny położone pomiędzy pierwszą a drugą kataraktą, na których znajdowała się między innymi jedna ze stolic chrześcijańskiej Nubii, czyli Faras, miały być wkrótce zalane wodami jeziora Nasera. Podjęto więc próbę ocalenia przed zniszczeniem jak największej grupy bezcennych zabytków. Podczas kilku sezonów wykopaliskowych w Faras profesor Michałowski odnalazł budowle z różnych okresów - m.in. ruiny chrześcijańskiej bazyliki, której ściany zdobiło ponad sto malowideł. wykorzystując całą ówczesną wiedzę polscy naukowcy zdjęli wspaniałe freski ze ścian katedry i poddali je konserwacji. Połowę z nich sudański rząd ofiarował Polsce. Odtąd można je podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wizerunek św. Anny z Faras stał się godłem Muzeum. Druga część unikatowej kolekcji znajduje się w Muzeum Narodowym w Chartumie. Polscy archeolodzy kontynuowali prace w Sudanie. Profesor Michałowski wykształcił godnych siebie uczniów i następców. Obecnie prowadzą oni rozpoczęte przez niego prace wykopaliskowe w drugiej stolicy chrześcijańskij Nubii - Dongoli. Od 1969 roku kieruje nimi dr Stefan Jakobielski. W ciągu 30 lat polscy badacze wydobyli spod piasków pustyni fragmenty potężnych murów obronnych, wiele domów mieszkalnych, ruiny trzynastu kościołów, a ostatnio - potężny klasztor. Świadczą one o zamożności Dongoli, kunszcie tutejszych architektów oraz sile ówczesnego chrześcijaństwa w czarnej Afryce. Dotarło tu ono w VI wieku z Bizancjum, w czasach Justyniana Wielkiego. Na terenie Nubii istniały wtedy dwa królestwa - Noabadii ze stolicą w Faras i Mukurra ze stolicą w Dongoli. Połączyły się one na przełomie VII i VIII wieku, tworząc chrześcijańskie królestwo Nubii. Przetrwało ono aż do wieku XIV i nadejścia islamu. Świadectwa jego dawnej świetności możemy podziwiać do dziś. Dzięki pracy polskich archeologów przetrwają jeszcze przez lata. Wśród dongolańskich kościołów wyróżnia się okazała, pięcionawowa bazylika wsparta na 16 kolumnach. Niedaleko niej wznosi się kościół na planie krzyża, niegdyś zwieńczony ogromną kopułą zawieszoną na wysokości 28 metrów. Najnowsze odkrycie polskich badaczy to ruiny okazałego kompleksu klasztornego, systematycznie rozbudowywanego pomiędzy VII a XII wiekiem. Prace w tymże kompleksie przyniosły wiele sensacyjnych odkryć. Jednym z nich jest zlokalizowanie ksenonu, czyli szpitala - przytułku. Dotychczas ten typ bizantyjskiej budowli znany był jedynie z opisów. Niezwykle cenne dla badaczy są również odnajdywane na ścianach malowidła - wizerunki świętych, apostołów i aniołów. Dongolańscy malarze początkowo wzorowali się na artystach z Bizancjum. Z czasem jednak stworzyli własny styl malarski, cechujacy się m.in. wyrazistą kolorystyką. Wypracowali też własne typy przedstawień poszczególnych postaci, m.in. Madonny. Polscy badacze, opisując dongolańskie Madonny, używają dziś określenia "Matka Boska Pustynna".
[www.tvp.com.pl]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2020.05.20 00:14:35
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl