Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

KSIĄŻĘ

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2001
  • Barwny, 57 min

Przemawiając do mieszkańców Krakowa z czerwcu 1999 roku, Jan Paweł II dwukrotnie przypomniał zasługi kardynała Adama Sapiehy dla Diecezji Krakowskiej, Kościoła i narodu polskiego. Nazywając go księciem niezłomnym zachęcał, by często wracać do osoby i dzieła biskupa Sapiehy, tymczasem jest to postać zapomniana, właściwie zupełnie nieistniejąca w świadomości zwłaszcza młodego pokolenia. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci tego wyjątkowego duszpasterza, autorzy filmu opowiadają o nim zarazem obszernie i w sposób interesujący, przedstawiając wydarzenia z jego życia - historyczne, ale także anegdotyczne i obrosłe legendą. Archiwalia przeplatają wypowiedziami osób, które go znały. Najmłodszy z siedmiorga dzieci książęcej pary Adama i Jadwigi Sapiehów, z kodeńskiej linii, urodził się 14 maja 1867 roku w Krasiczynie i na chrzcie otrzymał imiona Adam Stefan. Na przyjęcie stanu duchownego zdecydował się późno. Najpierw przez dziesięć lat studiował - w Wiedniu, Innsbrucku, Loure, Krakowie. Studia zakończył w Rzymie doktoratem obojga praw i dokotratem szkoły dyplomacji. Nim się to stało, został przyjęty na trzeci rok Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Sakramet kapłaństwa przyjął z rąk biskupa Jana Kniazia Puzyny 1 października 1893 roku i wkrótce potem został wikariuszem w Jazłowcu w okolicach Buczacza. Podczas epidemii cholery, która nawiedziła tamte tereny, niósł wiernym pomoc z taką ofiarnością, że odtąd mówili o nim "nasze książątko". Taki pozostał do końca swoich dni. Był skromny, wręcz pokorny. Zawsze przede wszystkim myślał o wiernych i współbraciach. Za jego sprawą powstawały szkoły i szpitale dla dzieci. Jako współpracownik papieża Piusa X niestrudzenie zabiegał o interesy ojczyzny zmiecionej z mapy Europy. Kiedy odzyskała niepodległość, był gotów poświęcić jej wszystko. Potem odważnie stawił czoło niemieckim najeźcom. Taką samą nieugiętą postawę przyjął wobec Rosjan, kiedy wkroczyli do Krakowa, i nie zmienił jej w latach stalinowskich. Był znany w świecie jako nieprzeciętny mąż stanu. Po jego śmierci papież Pius XII w liście do Episkopatu Polski napisał: "Był on mężem jak drzewo zasadzone nad strumieniem - drzewo owocodajne i niezachwiane, którego widok nie tylko dla Polaków, ale całego chrześcijaństwa, był podstawą nadziei i radości". A jednak jego postać - niezłomna, choć krucha i niepozorna - pozostaje dzis w cieniu zapomnienia. Kardynała Adama Sapiehę wspominają w filmie: Jan Pweł II, ks. Mieczysław Maliński, ks.prof. Bolesław Przybyszewski, ks. Andrzej Bardecki, ks. kard. Franciszek Macharski, ks. kard. Andrzej Maria Deskur i ks. arcybiskup Marian Jaworowski.
[www.tvp.com.pl]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:17:54
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski