Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ŻYDZI WARSZAWY

  • Film dokumentalny
  • Rok produkcji:
    1997
  • 38'

Filmowy portret życia i kultury Żydów Warszawy, od ich osiedlenia się na skarpie wiślanej w XIII wieku, po ostateczną zagładę w 1943 roku. Autor wędruje po mieście, w którym jeszcze na początku XX wieku mieszkało blisko 317 tysięcy Żydów, szukając ich śladów. Dziś trudno je znaleźć, choć naród ten przeżył w Warszawie kilkaset lat. Zburzenie miasta po obu powstaniach - w getcie i warszawskim - prawie całkowicie unicestwiło materialny dorobek społeczności żydowskiej, stanowiącej w przeszłości niemal 40 proc. mieszkańców stolicy. Z najstarszych zapisków wynika, że pierwsi Żydzi osiedlili się w Warszawie w XIII wieku. Stanowili wówczas stuosobową społeczność i już wtedy odgrywali istotną rolę w ekonomicznym rozwoju miasta, obok napływającej stopniowo nad Wisłę polskiej szlachty, kupców ze Wschodu, kolonistów z Niemiec, Rosji, Włoch i Francji. Początkowo mieszkali na ul. Żydowskiej, na Starym Mieście, z czasem budowali domy na Piekarskiej, Piwnej, Rycerskiej i Szerokim Dunaju. W 1483 roku, ze względów ekonomicznych i religijnych, zostali z Warszawy usunięci. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku Rada Nieustająca zezwoliła im osiedlać się w całym województwie mazowieckim. Wrócili więc i do Warszawy. Zawsze stanowili społeczność odrębną. Kurtywowali swoją religię, język, obyczaje i kulturę, jednak czuli się jednocześnie obywatelami Polski, działali we wszystkich dziedzinach życia kraju, walczyli o jego wolność i bronili jej. Na przykład w czasie powstania Kościuszkowskiego wsławił się płk Berek Joselewicz, którego cały niemal pułk poległ w obronie Pragi. Z czasem Żydzi opuścili ciasne Stare Miasto i zasiedlili Muranów, przekształcając tę część stolicy w największe w mieście centrum handlowe i ekonomiczne. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku przyczynili się do rozwoju gosdpodarczego i bankowości miasta i kraju. Budowali domy mieszkalne, szkoły i szpitale, a także szosy, koleje, placówki handlowe. Kres warszawskim Żydom położył Holokaust. Daniel Strehlau buduje dokument z kilku części. Poświęca je kolejno historii warszawskich Żydów, rozwojowi ich coraz liczniejszej gminy i udziałowi w życiu miasta, ich życiu religijnemu, imponującym dokonaniom po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kulturze oraz pracy oświatowej i społecznej, nastawionej nie tylko na wspomaganie najuboższych członków gminy, ale i chrześcijańskich współobywateli stolicy. Opowieść o warszawskich Żydach autor bogato dokumentuje, wykorzystując oprócz obrazów i zdjęć znanych, unikatowe zdjęcia i fragmenty filmów. Tę w większości czarno-białą ikonografię zestawia ze współczesnymi, kolorowymi zdjęciami miejsc utrwalonych na dawnych fotografiach. Przenikającym się obrazom w warstwie dźwiękowej towarzyszy oryginalna muzyka żydowska.
[Źródło: www.tvp.com.pl]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2022.05.21 06:20:57
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor