Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

PRZEGRANA BITWA

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1977
  • Barwny, 48 min

    W filmie wykorzystano materiały robocze z realizowanego filmu "Potop".

Rywalizacja Polski i Szwecji o polityczną i ekonomiczną hegemonię nad Bałtykiem była przyczyną długotrwałych wojen, które kraje te prowadziły w XVI i XVII wieku. Do pierwszych walk doszło w 1563 roku, kiedy to Szwecja występowała przeciw Polsce jeszcze w przymierzu z Moskwą. Później nastąpiło polsko-szwedzkie zbliżenie, a sporne Inflanty, na mocy pokoju w Szczecinie w 1570 roku, podzielono między oba kraje. Następna wojna rozgorzała w 1600 roku. Zakończyła się w 1629 roku niekorzystnym dla Polski rozejmem w Altmarku. W 1655 roku król Karol X Gustaw, pod pretekstem zlikwidowania roszczeń króla Jana Kazimierza do tronu szwedzkiego, najechał Rzeczpospolitą, rozpoczynając wojnę popularnie nazywaną potopem szwedzkim. Jego wojska, wykorzystując kapitulancką postawę dużej części polskiej szlachty, prawie bez walki opanowały całą Koronę z Warszawą oraz część Litwy. Jan Kazimierz wraz z dworem uszedł z kraju. Panoszenie się szwedzkich żołnierzy, którzy łupili kogo się dało, i rujnujące kontrybucje szybko zmieniły proszwedzkie nastroje i zrodziły postawy patriotyczne. Polacy rozpoczęli walki, w których szczególną rolę odegrał Stefan Czarniecki. W lipcu 1656 roku Polacy ruszyli na Warszawę, by odbić ją z rąk Szwedów. Bitwa - jak się później okazało, największa batalia tej wojny - rozpoczęła się 28 lipca. Zmagania trwały trzy dni, a prowadzono je na terenie dzisiejszej Pragi, Skaryszewa i Golędzinowa. Polacy bitwę tę przegrali.
Fabularyzowany dokument przedstawia przebieg bitwy pod Warszawą. Dwaj historycy: szwedzki - Arne Stade i polski - Jan Wimmer omawiają sytuację społeczną, polityczną, ekonomiczną i militarną obu państw. Przy wojskowym stole operacyjnym odtwarzają szczegółowo przebieg zwycięskiej dla Szwedów bitwy. Prezentują umundurowanie i uzbrojenie różnego typu wojsk obu stron, w czym pomagają im Daniel Olbrychski i Marek Perepeczko. Piotr Muldner-Niecikowski zaś mówi o rodzajach ran zadawanych w walce bronią białą i bronią palną. Wypowiedzi te autorzy dokumentu uzupełniają sekwencjami inscenizowanymi, w których pokazują m.in. przemarsz armii szwedzkiej, walki w różnych fazach wojny, napaści na obozy, oddziały konne w akcji, kopanie szańców, zajęcia żołnierzy przed i po bitwie oraz ratowanie rannych. Wykorzystują również fragmenty filmu Jerzego Hoffmana "Potop" oraz bardzo bogatą ikonografię: ryciny z epoki, dokumenty, akty prawne, obrazy batalistyczne, portrety obu królów, dowódców i polskich magnatów, staroduki, mapy i szkice wojskowe, a także współczesne materiały filmowe, prezentujące dzisiejszy wygląd dawnego pola bitwy - prawobrzeżne dzielnice Warszawy z zakładami przemysłowymi i nowymi osiedlami mieszkaniowymi. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:28:47
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman