Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

JESTEM STĄD. OPOWIEŚĆ O JULU WALOŃCZYKU

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2000
  • 25'

Juliusz Naumowicz był biatlonistą, narciarzem, Mistrzem Sportu Armii Zaprzyjaźnionych, biegaczem, goprowcem i zobywcą kobiecych serc. W 1991 roku odpadł od skalnej ściany. Diagnoza nie pozostawiała nadziei: przerwanie rdzenia kręgosłupa. W konsekwencji Naumowicz doznał paraliżu dolnej części ciała, został inwalidą poruszającym się jedynie na wózku. Jego świat się zawalił. Próbował nawet odebrać sobie życie. Otrząsnął się jednak z załamania i pokonał wszelkie bariery. Dziś żyje i działa w Szklarskiej Porębie. Jest tam jednym z najbardziej liczących się pracodawców. Zatrudnia blisko 100 osób. Julo - bo tak jest nazywany - nie tylko stworzył miejsca pracy.Przyczynił się też do powstania i rozkwitu Legendy Walońskiej Sudetów. Walończycy, lud romański, przybyli do Galii w czasie jej podboju dokonywanego przez Rzymian i pozostali na terenie obecnej Belgii, Północnej Francji, Zagłębia Saary - w rejonie zasobnym w bogactwa naturalne. Walończycy bowiem byli fachowcami od wydobywania i przetwarzania bogactw naturalnych oraz eksploatacji srebra, złota i kamieni szlachetnych. Ceniono ich z tego powodu na dworach książęcych, królewskich i cesarskich. W średniowieczu było ich niewielu. Stanowili zamkniętą kastę, która - podobnie jak alchemicy, czy astrologowie - posiadła wiedzę tajemną. Nie parali się ciężką pracą, pobierali jedynie próbki i oceniali zawartość złoża. Z czasem walończykami zaczęto nazywać wszystkich, którzy uczestniczyli w pracach wydobywczych czy poszukiwali skarbów, niezależnie od narodowości. Wiadomo z dokumentów, że walończycy już w XI wieku pracowali dla książąt piastowskich w rejonie Sudetów. W dorzeczu rzeki Kamiennej i Szklarki oraz na Wysokim Grzbiecie Izerskim znaleźli złoże złota i kamieni szlachetnych, odkryli złoża kwarcu i pirytów, na bazie których wytapiano żelazo i produkowano kwas siarkowy. Złoża kwarcu i liczne cieki wodne umożliwiły powstanie szklarstwa, które stało się fundamentem rozwoju osadnictwa w tym rejonie. Ślady działalności walończyków w Sudetach istnieją do dziś. Julo Naumowicz wykorzystuje je przypominając wydarzenia sprzed wieków, opowiada o tajemniczych obyczajach walończyków i tworzy piękną legendę Sudetów, zachęcającą do wędrówek szlakami dawnych poszukiwaczy bogactw naturalnych i skarbów.
[www.tvp.com.pl]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:29:45
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych