Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ZIELONE PŁUCA POLSKI

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1998
  • Barwny, 29 min

Niewiele jest na świecie miejsc, gdzie puls przyrody bije własnym rytmem, wolnym od zgiełku cywilizacji, a czas niemal stanął w miejscu. Do takich wyjątkowych zakątków należy północno-wschodni obszar Polski, rozpościerający się od Gdańska po Nizinę Podlaską - tysiące jezior, wstęgi rzek, ostępy borów i dzikie bagna. Świat dziewiczej przyrody, który przetrwał w niemal niezmienionej formie, pomimo ekspansji i dewastacji środowiska naturalnego, jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacji. W 1983 roku zrodziła się idea Zielonych Płuc Polski. Pięć lat później jej pomysłodawca, Krzysztof Wolfram, z grupą zaprzyjaźnionych ekologów przedstawił spójny program ekorozwoju Warmii, Mazur, Suwalszczyzny i Podlasia ukierunkowany na zachowanie piękna i charakteru tych ziem. Sprawę ochrony środowiska połączono z troską o mieszkańców tego obszaru. Opracowany projekt uwzględniał ich interesy, dawał szansę rozwoju regionu, a jednocześnie zakładał poprawę życia mieszkańców, teraz i w przyszłości. Porozumienie Zielone Płuca Polski, zawarte w 1988 roku w Białowieży, to pierwszy w historii naszego kraju program rozwoju gospodarczego respektujący prawa i reguły przyrody. Doświadczenie dowodzi, że sprawdza się znakomicie. Piękno i bogactwo przyrody przyciąga w te strony coraz więcej ludzi, zarówno turystów z kraju i zagranicy, jak i tych, którzy urzeczeni urodą tej ziemi, osiedlają się tam, porzucają wielkomiejski zgiełk i chaos. Rozwija się agroturystyka, ekologiczne rolnictwo i zakłady przetwórcze. Na terenie Zielonych Płuc Polski zamieszkał m.in. znany rzeźbiarz, Andrzej Strumiłło, który również popiera ideę ekorozwoju. "Jeżeli zachowamy krajobraz stosując taktykę zachowawczą, to zyskamy więcej niż byśmy tam rozwijali produkcję rolną lub budowali drugorzędny przemysł na przestarzałych technologiach. Świat przyjdzie do nas, Europa przyjdzie do nas, zapłaci bardzo dużo za możliwość zobaczenia tego, co my mamy, a czego oni nie mają" - przekonuje artysta. Region objęty programem Zielonych Płuc Polski, to tysiące jezior, bory i lasy, zielone pagórki pocięte wstęgami rzek, liczne rezerwaty i parki narodowe - Białowieski, Biebrzański, Narwiański, Wigierski i niedawno utworzony, Mazurski. Bogactwo i różnorodność krajobrazu oraz fauny i flory, często unikatowej, idzie w parze z różnorodnością kulturową północno-wschodniej Polski i burzliwą historią przygranicznych ziem. Katolickie kościoły sąsiadują z prawosławnymi cerkwiami, żydowskimi synagogami i muzułmańskimi meczetami. Warmia i Mazury odziedziczyły po dawnym państwie krzyżackim malownicze zamki i grody warowne, gdzie obecnie z myślą o turystach odbywają się pokazowe walki i turnieje rycerskie. Wśród wielu innych atrakcji regionu wymienić można Kanał Augustowski i Kanał Ostródzko-Elbląski z zabytkowymi mechanizmami pochylni i śluz, plenerowe widowiska teatralne organizowane m.in. przez światowej sławy Teatr Wierszalin z Supraśla oraz doroczne spotkania z naturą i sztuką w ramach Uroczyska w Supraślu. Ideę utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej chroniącej przyrodę i umożliwiającej ludziom godne życie wylansowała grupa entuzjastów. Po kilkunastu latach działania programu jego założenia, rozmach i konsekwencje z zainteresowaniem obserwuje i podziwia Europa. Projekt Zielonych Płuc Polski stał się wzorem zrównoważonego rozwoju gospodarczego. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:31:33
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego