Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

BŁĘKITNY GENERAŁ

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2003
  • Barwny, 30 min

Film poświęcony jest jednemu ze współtwórców niepodległej Polski, legendarnemu "błękitnemu generałowi", Józefowi Hallerowi, w sto trzydziestą rocznicę jego urodzin. Pokazuje osobowość i dokonania tego wybitnego dowódcy i wielkiego patrioty. Stara się także odpowiedzieć na pytanie, co pozostało dzisiaj z jego przesłania, kim jest dla współcześnie żyjących Polaków człowiek, który przywrócił ojczyźnie Pomorze i rzucając platynowy pierścień do Zatoki Puckiej dokonał symbolicznego aktu zaślubin z morzem. Film ma formę gawędy historycznej, jej narratorami są osoby związane z generałem, ludzie, którzy go pamiętają, historycy oraz osoby zafascynowane życiem i osobowością Hallera. Ich wypowiedzi uzupełnione są bogatymi materiałami archiwalnymi - rodzinnymi pamiątkami, fotografiami, listami i dokumentami.
Józef Haller urodził się w 1873 roku w Jurczycach pod Krakowem. Pochodził ze znanej w Galicji rodziny drukarzy, przybyłej do Polski z Austrii. Wielki wpływ na osobowość młodego Hallera wywarła atmosfera patriotyzmu i głębokiej religijności rodzinnego domu. Wartości, które go ukształtowały określiły także całą jego późniejszą działalność. Odebrał gruntowne wykształcenie wojskowe, ukończył m.in. studia na Akademii Technicznej w Wiedniu na wydziale Artylerii. W stopniu podporucznika rozpoczął trwającą piętnaście lat służbę w wojsku austriackim. W 1910 roku opuścił armię i poświęcił się działalności w ruchu spółdzielczym, organizował m.in. kursy rolnicze. Był twórcą ruchu skautowego na ziemiach polskich, którego zadaniem było wychowywanie młodzieży w duchu patriotycznym i gotowości do poświęceń dla odbudowy Rzeczpospolitej. Jako instruktor wojskowy przygotowywał młodzież do walki zbrojnej o niepodległość ojczyzny. W okresie I wojny światowej Józef Haller walczył w legionach Piłsudskiego. W 1918 roku objął dowództwo Armii Polskiej we Francji, tzw. Błękitnej Armii. Rok później przybył na jej czele do kraju. Kierował m.in. Frontem Pomorskim, którego zadaniem było odzyskanie Pomorza. Po uroczystym akcie zaślubin z Bałtykiem Haller wraz z żoną Aleksandrą i synem Erykiem zamieszkali w Toruniu. W okresie międzywojennym aktywnie działał w wojsku polskim, był posłem na Sejm. Podczas II wojny światowej wszedł w skład rządu emigracyjnego w Londynie. Do końca swych dni pozostał na emigracji. Zmarł w 1960 roku, jego prochy wróciły do kraju trzydzieści trzy lata później i spoczęły w krypcie kościoła garnizonowego w Krakowie. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:43:20
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego