Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ORLE GNIAZDA

  • Serial dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1997
  • Barwny, odcinki x ok. 30 min

Odcinek 1: Miliony lat temu tereny dzisiejszej Jury Krakowsko-Częstochowskiej były dnem oceanu. Malownicze wapienne skały są pozostałością rafy dennej tego gigantycznego zbiornika wodnego. Po cofnięciu się oceanu i kolejnych epokach zlodowaceń pozostało wiele trwałych śladów życia zarówno przedstawicieli fauny i flory, jak również pradawnych przedstawicieli homo sapiens. Wędrówka "Szlakiem Orlich Gniazd" zaczyna się od najważniejszego dla każdego Polaka - zamku na Wawelu. Od stuleci był rezydencją królewską i biskupią. Do dziś jest naszym panteonem narodowym. Niezwykle burzliwa historia tego obiektu jest bardzo ściśle związana z dziejami Polski i każdy obywatel, któremu nie są obojętne losy własnego narodu, powinien tu zaglądać możliwie jak najczęściej. Dla miłośników architektury i sztuki miejsce to jest również źródłem wielu estetycznych wrażeń i inspiracji.
Odcinek 2: Jura Krakowsko-Częstochowska wzięła swoją nazwę od pasma górskiego na granicy szwajcarsko-francuskiej, zwanego Jurą, a zbudowanego z podobnych skał wapiennych powstałych w okresie jurajskim ery mezozoicznej. Geograficzna nazwa pasma wzgórz pomiędzy Krakowem a Wieluniem brzmi Wyżyna Krakowsko- Częstochowska lub Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Tematem tego cyklu nie jest jednak geologia a niezwykle barwna historia tych terenów.. Na północ od Krakowa rzeka Prądnik wyżłobiła koryto wśród wapiennych skał. Ważnego traktu w dolinie rzeki strzegły dwa zamki: Pieskowa Skała i Ojców. Obecnie to teren Ojcowskiego Parku Narodowego. Fantastycznie ukształtowane wapienne skały i liczne jaskinie to jego główne atrakcje.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2022.03.26 00:13:52
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl