Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

DLA NIEPODLEGŁEJ...

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2004
  • Barwny, 55 min

Klęska Trzeciej Rzeszy i zakończenie działań wojennych w Europie postawiły przed tysiącami polskich żołnierzy nowe wyzwania. Wielu kombatantom nie odpowiadał narzucony przez zgodę zwycięskich mocarstw nowy, jałtański porządek świata. Powrót do ukochanej ojczyzny dla Polaków walczących na Zachodzie mógł być niebezpieczny, skończyć się uwięzieniem przez komunistyczne władze Polski. Część z około 150 tysięcy polskich żołnierzy postanowiła pozostać w Wielkiej Brytanii. Od marca do maja 1946 roku władze brytyjskie przeprowadziły demobilizację Polskich Sił Zbrojnych, zakończoną ich rozwiązaniem. Aby umożliwić byłym żołnierzom zdobycie zawodu i znalezienie zatrudnienia na Wyspach, powstał Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Od czasu zakończenia drugiej wojny światowej w umysłach przywódców Zachodu coraz wyraźniej krystalizował się zamysł podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko sowieckiej ekspansji. Wielu Polaków nadal miało jednak nadzieję, że Polska wyrwie się spod władzy Związku Radzieckiego. Wybuch trzeciej wojny światowej mógł być taką szansą. Pod koniec lat czterdziestych, gdy blokada zachodnich sektorów Berlina przez Sowietów rozpoczynała okres Zimnej Wojny, powstało NATO, a Amerykanie snuli plany wojny z ZSRR w ramach operacji "Dropshot", pojawił się dobry moment dla próby odtworzenia militarnego potencjału polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii.
W 1949 roku powstało Brygadowe Koło Młodzieży "Pogoń", nawiązujące do tradycji legionowych. Organizacja pod dowództwem pułkownika dyplomowanego Zygmunta Czarneckiego była wierna rządowi emigracyjnemu oraz wodzowi naczelnemu, generałowi Władysławowi Andersowi. Młodzieżowy charakter organizacji, będącej zalążkiem odtwarzanych w tej postaci Polskich Sił Zbrojnych, był swoistym kamuflażem. Jej celem było przygotowanie pozostających w Wielkiej Brytanii Polaków do udziału w rychłej, jak przypuszczano, wojnie przeciw ZSRR. Stanowiła także wyraźny moralny symbol sprzeciwu wobec porządku jałtańskiego.
Brytyjczycy, zdając sobie sprawę z ambicji "Pogoni", nie utrudniali tej działalności. Podczas manewrów w pobliżu Tamizy ćwiczenia członków Koła obserwowało sześciu policjantów.
W 1954 roku odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia Kołu sztandaru; rodzicami chrzestnymi byli marszałkowa Aleksandra Piłsudska oraz generał Kazimierz Sosnkowski. W tym samym czasie powstała Oficerska Szkoła "Pogoni", rok później Oficerska Szkoła Piechoty. Prócz szkoleń podchorążych prowadzono także kursy oficerskie, wykłady z zakresu działań na współczesnym polu walki oraz manewry. Polscy dokumentaliści śledzą narodziny oraz rozwój Brygadowego Koła Młodzieży "Pogoń", jego wzloty oraz upadki. Odnotowują także wpływ sporów w ciele emigracji na organizację Koła i jego stopniowe przeistaczanie się w jednostkę paramilitarną. O działalności "Pogoni" w dziedzinie szkolenia kadr mających walczyć o wolną Polskę wypowiadają się jej członkowie oraz historycy, a całość uzupełnia bogaty zbiór zdjęć dokumantalnych. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:51:06
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl