Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

TAJEMNICZE RZEKI

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2003
  • Barwny, 42 min

Mimo ingerującej bardzo w środowisko, często niszczycielskiej działalności człowieka niektóre odcinki polskich rzek zachowały jeszcze naturalny charakter swoich łożysk i czystą wodę, a w nielicznych, trudno dostępnych fragmentach dolin zachowały się do dziś tereny podmokłe i bagienne. Brak możliwości ich zagospodarowania i przeznaczenia pod uprawy sprawił, że pozostają one w stanie zbliżonym do naturalnego. Stanowią ostoję zwierzyny, miejsce żerowania i rozrodu licznych gatunków ptaków i ssaków. Stąd znaczne zainteresowanie tymi terenami, z których wiele objął projekt Unii Europejskiej "Natura 2000". Wody płynące znajdują się na terenie wszystkich polskich parków narodowych, krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Niestety, jakość tych wód wraz z ich biocenozami przeważnie nie podlega ochronie. Tylko w pięciu rezerwatach rzecznych zakazano zanieczyszczania wody ściekami i wprowadzono ograniczenia chroniące ekosystemy. Do rzek objętych ochroną należy przedstawiona w filmie rzeka Drwęca. Ponadto autorzy przybliżają nawodny i podwodny świat rzeki Krutyni, stanowiącej cel wycieczek bardzo wielu krajowych i zagranicznych turystów oraz mniej popularnej od niej Pasłęki. Oglądamy też unikatowe meandry, rozlewiska i trzcinowiska Narwi oraz Biebrzy, dowiadujemy się, jak te rzeki wpływają na okoliczne biocenozy. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2020.05.20 00:14:39
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl