Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

MIĘDZY NARWIĄ A NIEMNEM

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2002
  • Barwny, 29 min

Przyroda nie zna granic - taka myśl przyświecała koncepcji utworzenia międzynarodowej strefy ekologicznej "Zielone płuca Europy", zakładającej współdziałanie kilku sąsiadujących państw w celu ochrony unikatowych walorów przyrodniczych i zachowania ich dla przyszłych pokoleń. Głównym tematem filmu jest przybliżenie założeń tej koncepcji i przedstawienie korzyści wynikających z jej realizacji przez współpracujące ze sobą Polskę, Litwę i Białoruś. Autorzy przedstawiają m.in. problemy związane z ochroną przyrody w kompleksie Puszczy Białowieskiej i doliny Świsłoczy rozdzielonych granicą polsko-białoruską, oraz próby utworzenia Transgranicznego Obszaru Chronionego "Trzy puszcze", leżącego na pograniczu trzech wymienionych państw, gdzie znajduje się jeden z największych zwartych obszarów leśnych w Europie. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:51:12
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski