Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

NIEWYPOWIEDZIANA WOJNA

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2000
  • Barwny, 44 min

Fabularyzowany film dokumentalny opowiadający o polsko-sowieckiej wojnie 1919-21 roku z punktu widzenia francuskiego generała Maxime`a Weyganda, jednego z głównodowodzących wojsk Ententy w I wojnie światowej, członka misji aliantów w Polsce. Polska historiografia przez prawie pół wieku starała się zatrzeć prawdę o wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku. W świadomości ogólnospołecznej istniała ona pod enigmatyczną nazwą "Cud nad Wisłą" i funkcjonowała bardziej w kategoriach religijnych niż politycznych, bez zrozumienia jej znaczenia dla dziejów ojczyzny. Mało kto mówił wówczas, że zdecydowała o istnieniu Polski na mapie świata. Śmiałe i ryzykowne uderzenie wojsk polskich z dorzecza Wisły i Wieprza odrzuciło od wrót stolicy zwycięską dotychczas Armię Czerwoną. Została nie tylko odparta, ale prawie całkowicie rozbita. Zmusiło to Związek Radziecki do rezygnacji z planów opanowania całej Europy. Lord d`Abernon nazwał zmagania u bram Warszawy osiemnastą decydującą bitwą świata. O przebiegu tej wojny, jej poszczególnych fazach oraz decydujących momentach mówi generał Weygand (w tej roli Krzysztof Kolberger), przesuwając modele żołnierzy w historycznych strojach na makiecie przypominającej Polskę i Europę w tamtych czasach. Prezentuje w ten sposób zmiany sytuacji na froncie, układ sił i podejmowane ofensywy. Jego relacja jest osobista, ale zarazem obiektywna, pozwala spojrzeć na wspomniane wydarzenia z nieco innej perspektywy, z punktu widzenia człowieka niezaangażowanego bezpośrednio w zbrojne starcie. Koncepcja filmu stwarza możliwość zobaczenia tej wojny niejako z dystansu, wojny, która właściwie nigdy nie została wypowiedziana, która była konsekwencją niekorzystnych dla Polski ustaleń Traktatu Wersalskiego i imperialistycznych zapędów sowieckiej Rosji. W kolejnych scenach pojawia się również Marszałek Piłsudski, kluczowa postać wojny bolszewickiej, głównodowodzący podejmujący strategiczne decyzje dla przyszłości kraju i Europy. Uzupełnieniem jego wypowiedzi oraz innych osób zaangażowanych w konflikt polsko-sowiecki, m.in. generała Edwarda Rydza-Śmigłego, Michaiła Tuchaczewskiego, Lwa Trockiego, generała Lucjana Żeligowskiego, są stare fotografie, fragmenty ówczesnych kronik filmowych oraz inne archiwalia, a także inscenizowane animacje mapy sytuacyjnej działań zbrojnych. "Cud Wisły powiedziano... cud, ale jak mówi stare przysłowie - pomagaj sobie, a niebo ci dopomoże. Tak też i Polska cudownie sobie pomogła, bowiem narody mają los, na jaki zasługują. Polska dała tu światu wspaniałe świadectwo tej prawdy" - podsumowuje generał Maxime Weygand. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2018.08.07 23:57:29
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski