Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

WSZYSTKO CO NASZE...

  • Film dokumentalny - fabularyzowany
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2004
  • Barwny, 55 min

Film dokumentalny stworzony dla potrzeb Akademii Polonijnej w Częstochowie, przedstawiający sylwetkę ostatniego Prezydenta na Uchodźstwie Rzeczpospolitej Polskiej. Za pośrednictwem relacji samego bohatera, wspieranej obfitym filmowym materiałem archiwalnym oraz epizodami fabularyzowanymi rysuje postać człowieka, który od najmłodszych lat (ur. 26 listopada 1919 r.) związany z działalnością harcerską, w niej właśnie znalazł swój cel życia i poprzez nią wyrażał swój patriotyzm. Po wybuchu II wojny światowej, w swoim rodzinnym Białymstoku aktywnie uczestniczył w działalności Szarych Szeregów, gdzie pełnił odpowiedzialne funkcje w tajnych strukturach tej organizacji, będąc również łącznikiem z Komendantem Związku Walki Zbrojnej. W lipcu 1940 roku został aresztowany przez NKWD, a po kilku miesiącach śledztwa skazany na śmierć. Po stu dniach spędzonych w celi śmierci sąd ZSRR zmienił mu wyrok na 10 lat łagrów. Został zesłany na Kołymę. W marcu 1942 r. po zwolnieniu z łagru na mocy układu Sikorski - Majski wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR.
Jako żołnierz 2. Korpusu, w batalionie łączności 3. Dywizji Strzelców Karpackich odbył kampanię włoską, walcząc m.in. pod Monte Casino. To jego placówka oznajmiła całemu światu, że klasztor został zdobyty. Potem Ancona, Bolonia i.... koniec wojny. Tacy jak Ryszard Kaczorowski nie wracali do kraju, który był zależny od ZSRR. Pozostawali na Zachodzie, wybierając życie emigranckie. Kaczorowski wybrał Wielką Brytanię. Oddzielenie od ojczyzny nie oznaczało dla niego marazmu i przyjęcia wyłącznie postawy oczekiwania. Na emigracji uzupełnił swoje wykształcenie i kontynuował rozpoczętą dawno w kraju działalność harcerską. Był członkiem Głównej Kwatery Harcerzy, pełnił także funkcję Naczelnika Harcerzy. Brał czynny udział w polskim życiu społecznym, szczególnie organizacjach kombatanckich i polonijnych. W ten sposób podtrzymywano polskość. W połowie lat 80. został powołany do Rady Narodowej RP oraz do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. W gabinecie premiera prof. Edwarda Szczepanika był ministrem spraw krajowych. 19 lipca 1989 r. objął urząd prezydenta RP. Funkcji tej nie pełnił długo. 22 grudnia 1990 r. urząd i symbole władzy prezydenckiej przekazał Lechowi Wałęsie - ówczesnemu prezydentowi Rzeczpospolitej wybranemu w wolnych wyborach. [PAT]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:52:29
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl