Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ŚWIAT JANA PAWŁA II

  • Cykl dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1999-2002
  • Barwny,

Nie lękajcie się
Aby byli jedno
: W odcinku drugim pada pytanie: dlaczego wbrew woli Chrystusa chrześcijanie wciąż są podzieleni? Realizatorzy cyklu przypominają dzieje tych podziałów i ciągle kończących się niepowodzeniem prób jednoczenia chrześcijan, następnie przechodzą do czasów nam współczesnych i działalności Jana Pawła II. O jego ekumenicznej roli i perspektywach likwidowania podziałów między chrześcijanami różnych Kościołów mówią w filmie postacie tak wybitne, jak patriarcha Bartłomiej I, brat Roger z Taize oraz znani hierarchowie Kościołów katolickich z całej Europy.
Jesteście przyszłością kościoła: Tytuł trzeciego odcinka cyklu dokumentalnego poświęconego pontyfikatowi Jana Pawła II nawiązuje do słów Ojca Świętego skierowanych do młodzieży świata 22 października 1978 roku, podczas inauguracji pontyfikatu. Właśnie wtedy rozpoczął się trwający do dziś dialog papieża z młodymi. W dialogu tym Jan Paweł II wielokrotnie podejmował bardzo trudne tematy. Podczas spotkań nie brakowało dramatycznych chwil, zawsze jednak obie trony odnosiły się do siebie z szacunkiem. Autorzy filmu pokazują fenomen spotkań Jana Pawła II z młodzieżą. Zastanawiają się, co sprawia, że tysiące, a nawet miliony młodych ludzi na wszystkich kontynentach przybywają na jego zaproszenie, słuchają go, a jego słowa przyjmują entuzjastycznie, choć bywają to słowa upomnienia. Pokazują też ciagłość drogi życiowej Karola Wojtyły w tym wymiarze - był bowiem wcześniej duszpasterzem młodzieży jako kapłan i biskup. Przypominają, czego Jan Paweł II uczył młodzież całego świata, ale też poszczególnych kontynentów, regionów, krajów: na co zwracał uwagę, co budziło jego sprzeciw, przed czym przestrzegał, w czym widział nadzieję. O tej stronie pontyfikatu Jana Pawła II w filmie mówią hierarchowie Kościoła i przewodniczący kongregacji watykańskich: kard. Franciszek Macharski, kard. Francis Arinze, abp Havier van Thuan, kard. James Stafford, kard. Paul Poupard, kard. Miloslav Vlk, a także prezydent Vaclav Havel, Lech Wałęsa i brat Roger z Taize.
Totus Tuus: Totus Tuus - cały twój. Jan Paweł II tak całkowicie oddaje się Matce Bożej. Kolejny odcinek cyklu próbuje opisać istotę i genezę papieskiego zaufania do Najświętszej Marii i powierzenia jej przyszłości Kościoła. Autorzy przedstawiają teologię maryjną Jana Pawła II, a także związki jego postaci z objawieniami fatimskimi.
Nowa ewangelizacja: W kolejnym odcinku autorzy przypomną do czego Ojciec Święty wzywa Kościół i świat u schyłku drugiego tysiąclecia, jaka jest jego diagnoza stanu umysłu współczesnych, do kogo trafiają jego słowa, a gdzie napotykają najwiekszy opór, czym ma być i dlaczego właśnie dziś jest konieczna nowa ewangelizacja oraz jak papież ocenia obecną cywilizację.
Kobieta, mężczyzna, rodzina: W tym odcinku autorzy starają się przybliżyć i wyjaśnić papieskie nauczanie dotyczące kwestii najistotniejszych w życiu człowieka: miłości, małżeństwa, rodzicielstwa. Zagadnienie miłości pozostaje w centrum zainteresowań Karola Wojtyły od wczesnych lat jego kapłaństwa. W kolejnych dziesięcioleciach zainteresowanie to zaowocowało nie tylko publikacjami naukowymi, ale i literackimi. Realizatorzy filmu starają się pokazać ujmowanie przez poźniejszego papieża problematyki miłości, małżeństwa i rodzicielstwa poprzez przywołanie klimatu jego ówczesnych kontaktów z zaprzyjaźnionymi młodymi małżeństwami. Setki przedyskutowanych z nimi godzin - w domach, kościele czy podczas spływów kajakowych, stały się dla Karola Wojtyły materiałem do nowatorskich w Kościele opracowań dotyczących wzajemnych relacji kobiety i mężczyzny, miłości, odpowiedzialności, etyki seksualnej. Autorzy starają sie pokazać ciągłość myśli Karola Wojtyły w tych kwestiach - od wczesnych lat kapłańskich po jego nauczanie jako papieża. Przypomnieniu najważniejszych wypowiedzi, dokumentów i faktów pontyfikatu odnoszących się do kwestii miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej, prokreacji i zagrożeń, przed jakimi staje współczesna rodzina, towarzyszą w filmie wypowiedzi małżeństw, którym od początku towarzyszył duchowo ks. Wojtyła. Swoje refleksje na te tematy wygłaszają też kardynałowie z kilku kontynentów: Francis Arinze z Nigerii, James Stafford z USA, Angelo Sodano z Włoch i Josef Tomko ze Słowacji.
Pielgrzym: Podróże apostolskie są jednym z najbardziej charakterystycznych rysów pontyfikatu Jana Pawła II. W kolejnym odcinku cyklu dokumentalnego poświęconego jego pontyfikatowi, autorzy przypominają je i analizują ich znaczenie. Próbują ocenić, w jaki sposób papieskie pielgrzymki wpłynęły na sytuację społeczno-polityczną w odwiedzanych krajach, czy dzięki nim kraje te jakoś się zmieniły, co przyniosły tamtejszym katolikom, a także w jaki sposób odcisnęły się na wizerunku całego Kościoła.
Europa: Analiza pontyfikatu Jana Pawła II i próba podsumowania jego z górą dwudziestoletniej posługi duszpasterskiej. Autorzy chcą, by przesłanie papieża trafiło nie tylko do wiernych Kościoła katolickiego, ale także poszukujących i niewierzących. W tym odcinku starają się przybliżyć papieską ocenę Europejczyków u progu integracji. Wyjaśniają m.in. co oznacza dziś budowanie zjednoczonej Europy na chrześcijańskim fundamencie. Zastanawiają się, jak daleko pozostaje nasz kontynent od papieskiej wizji Europy ducha. Po raz kolejny powraca dylemat, czy wezwania Jana Pawła II adresowane do współczesnych ludzi są słuchane i rozumiane.
Wolność, sprawiedliwość, pokój: W kolejnym odcinku cyklu dokumentalnego poświęconego pontyfikatowi Jana Pawła II mowa będzie o jego stosunku do konfliktów współczesnego świata, jego widzeniu wolności, sprawiedliwości i pokoju, inicjatywach na rzecz praw człowieka i poszanowania praw pracownika. Autorzy przypomną, jak Ojciec Święty rozumie rolę katolickiej nauki społecznej i na czym, jego zdaniem, powinno dziś polegać jej stosowanie w tak różnych miejscach, jak np. Brazylia, Polska czy Francja. Jan Paweł II już dawno powiedział, że świata sprawiedliwości i pokoju nie można zbudować tylko słowami, ani też nie mogą dokonać tego siły zewnętrzne: trzeba go pragnąć, trzeba, by był on wynikiem wkładu wnoszonego przez wszystkich ludzi. 27 października 1986 roku na jego zaproszenie przybyli do Asyżu przedstawiciele dwunastu największych religii świata, by modlić się o pokój. W odpowiedzi na prośbę Jana Pawła II tego dnia wstrzymano działania zbrojne w kilkudziesięciu zapalnych punktach świata. Papież mówił wówczas o poranionym, wręcz ukrzyżowanym współczesnym świecie, o braku wolności i pragnieniu prawdziwego pokoju. Czy jednak słowa modlitwy z Asyżu - słowa, które przecież Ojciec Święty sam uznał za narzędzie niewystarczające - mogą odmienić świat? Kardynał Etchegaray uważa, że zrealizowana w Asyżu idea Jana Pawła II spotkania międzyreligijnego jest być może naważniejsza w czasie jego pontyfikatu. Idea tym trudniejsza do zrealizowania, że dla wielu była niezrozumiała, wywołała zdziwienie, również ze strony chrześcijan. Ojciec Święty był jednak w tej kwestii bardzo konsekwentny i od tamtego momentu w różnych miejscach świata odbyło się wiele spotkań różnych religii. Z podobną konsekwencją i odwagą Jan Paweł II upominał się i upomina o przynależne każdemu człowiekowi prawa do wolności, sprawiedliwości i pokoju. Czynił to od początku swego pontyfikatu. Słowa "Nie lękajcie się!" nieustannie kierował i kieruje do wszystkich ludzi - w czasie spotkań modlitewnych i konferencji z politykami. Cały też czas zabiega o porozumienie różnych zwaśnionych stron, których na całym świecie nie brakuje. Wskazując na godność człowieka, nadaną przez Boga, przestrzega jednak przed pokusą walki o ludzkie prawa na drodze przemocy. Z niepokojem zatem mówi o dramatycznym podziale świata na bogatą północ i biedne południe. Źródła tego podziału widzi w prawach ekonomicznych i wskazuje konieczność ich zmiany, stworzenia nowej ekonomii, wypływającej z cech ewangelicznych: miłości, przebaczenia i bezinteresowności. Wielkie problemy współczesnego świata - wojny, terror, narastające zadłużenie najbiedniejszych państw, epidemie, głód, ubóstwo - niosą, o czym Ojciec Święty mówi nieustannie, zagrożenie dla pokoju, rażącą niesprawiedliwość i zniewolenie całych narodów. Stanowczo i konsekwentnie, w imieniu Kościoła i własnym, upomina się o respektowanie praw cierpiących ludzi.
Kultura: Ostatni już odcinek cyklu omawiającego najważniejsze wątki pontyfikatu Jana Pawła II przedstawia spojrzenia papieża na kwestie kultury. Realizatorzy przedstawiają fragmenty jego przesłań skierowanych do twórców ze wszystkich kontynentów podczas spotkań z nimi. Z przesłań tych widać, jak Janowi Pawłowi II - poecie i filozofowi - bliskie są problemy swobodnego rozwoju i ochrony intelektualnego dorobku ludzkości oraz jego wpływu na odbiorców bez względu na ich wyznanie.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2022.05.21 06:31:49
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman