Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ŚWIATŁA RAMP CZYLI JAN WILKOWSKI W BIAŁYMSTOKU

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2001
  • Barwny, 30 min

Filmowy portret najwybitniejszego twórcy polskiego teatru lalkowego, długoletniego dyrektora warszawskiego teatru "Lalka", Jana Wilkowskiego (1921-1997). Jego działalność całkowicie zmieniła oblicze tej dziedziny teatru. Stworzył nową jego estetykę, daleką od powszechnej wizji dydaktycznych teatrzyków kukiełkowych dla najmłodszych. Zainicjował poszukiwanie nowych form artystycznej wypowiedzi, kreowanie zupełnie nowej relacji między żywym planem aktorskim a lalką. Na gruncie teatru lalkowego dokonał tego, co dla teatru polskiego zrobiły monumentalne inscenizacje Leona Schillera. Wilkowski twierdził, że tylko poprzez zmierzenie się z modelami teatru aktorskiego, teatr lalek może osiągnąć artystyczną dojrzałość. Tej zasadzie pozostał wierny w całej swojej pracy reżyserskiej. Wprowadził także formę teatru w teatrze - pokazywał teatr lalek jako wykreowany na oczach publiczności i przeciwstawiał świat grających aktorów światu występujących lalek. Był przekonany, że wszystko może być lalką, a więc postacią teatralną - buty, czajnik, kapelusz - oraz że każda osoba może zostać uprzedmiotowiona. O pracy z Janem Wilkowskim oraz jego wizji teatru lalkowego i roli aktora opowiadają: wieloletni współpracownik, scenograf Adam Kilian, aktorzy Teatru Lalek w Białymstoku i studenci białostockiej filii Akademii Teatralnej. W programie wykorzystano fragmenty telewizyjnych programów Wilkowskiego ("Ula z 1B"), fragment programu "Baśnie mojego dzieciństwa" z 1978 r. w reż. Krzysztofa Raua, fragmenty monodramu "Spowiedź w drewnie", sztuki "Tymoteusz wśród ptaków", a także projekty dekoracji i fotografie z najsłynniejszego przedstawienia Wilkowskiego, adaptacji utworu Kazimierza Przerwy-Tetmajera "O Zwyrtale muzykancie". [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:59:50
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych