Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

DRUKARZE

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2006
 • Barwny, 2 części x ok. 25 min

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

O SIEWCACH WIRUSA WOLNOŚCI (1)

 • Część
 • 25 min

Pierwsza część filmu opowiada o genezie i pierwszych próbach powołania niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. Cofamy się do czasów wojny i wykładów profesora Władysława Bartoszewskiego na KUL na początku lat 70. Wykłady te zainspirowały studentów tegoż uniwersytetu do zdobycia narzędzi pozwalających drukować w warunkach całkowitej wolności. Przy okazji autorzy filmu opisują środowisko studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz rzeczywistość tamtego okresu (Władysław Bartoszewski - "Na czym polega socjalizm").
Dalej film relacjonuje dyskusje wokół ściągnięcia do Polski pierwszego powielacza oraz związane z tym perypetie. Gdy już powielacz znalazł się w Polsce w marcu 1976 roku, rychło okazał się jednym z najbardziej użytecznych urządzeń. Wkrótce zaczęto na nim drukować "Biuletyny Informacyjne KOR" i pierwsze numery "Zapisu".
Z czasem powielacz przekazano do Warszawy, a do Lublina trafił większy i wydajniejszy. Uruchomiono w ten sposób prawdziwą lawinę niezależnego ruch wydawniczego, do Polski trafiało coraz więcej powielaczy. Zjawisko to opisywane jest przez historyków jako "rewolucja powielaczowa".
Ilustrację wypowiedzi do kamery głównych bohaterów tamtych wydarzeń stanowi prezentacja podstawowych technik drukowania: od prostego przepisywania na maszynie ("samizdat") aż po pracę na pierwszym, jeszcze dość prymitywnym powielaczu. [TVP]

DYSKRETNY UROK WOLNEJ PRASY (2)

 • Część
 • 25 min

Druga część filmu opowiada o burzliwym rozwoju niezależnych wydawnictw w Polsce, przedstawiając ten proces na podstawie relacji głównych bohaterów tamtych wydarzeń. Był to okres nieustannych zmagań z policją i szczególnie trudnych w warunkach konspiracji działań logistycznych: przywiezienie papieru, materiałów drukarskich czy maszyn, prace introligatorskie bądź kolportaż urastały do rangi prawdziwych wyzwań. Ilustrują to filmowe materiały archiwalne oraz rekonstrukcja jednej z zakonspirowanych drukarń.
Autorzy prezentują także dokonania niezależnego ruchu wydawniczego, czyli wielką liczbę czasopism i książek oficjalnie w Polsce nieobecnych, bo zakazanych. Większość z nich trafiła do zbioru tzw. "cymeliów", czyli druków rzadkich i cennych, i jest trzymana dosłownie "za kratkami". Najcenniejszy i największy zbiór takich wydawnictw znajduje się w Bibliotece KUL. Film kończy się w momencie najpełniejszego rozkwitu niezależnych wydawnictw w Polsce, czyli w okresie pomiędzy sierpniem 1980 roku a grudniem roku 1981. [TVP]

2017.02.11 04:05:21
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor