Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

FOTOGRAFOWIE PROWINCJONALNI

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2006
  • Barwny, 26 min

Dokumentalny film o pięciu fotografach amatorach, którzy zdokumentowali życie zamojskiej wsi od przełomu lat 30. i 40. po przełom lat 50. i 60. XX w. , wykonując ok. 2000 fotografii.
Najwybitniejszym dokumentalistą okazał się Feliks Łukowski, nauczyciel z Siemnic, który wykonał blisko 1500 zdjęć na terenie wsi należących do gminy Rachanie w powiecie tomaszowskim (zamojskie). Obrazują one codzienne zajęcia mieszkańców wsi, pierwsze maszyny na polach (lokomobile, traktory na metalowych kołach), życie towarzyskie pod sklepem, który w latach 40. i 50. pełnił rolę swoistego centrum kulturalnego, sferę obyczaju (święta religijne i państwowe, śluby, pogrzeby), dwory i pałac w Wożuczynie, które zachowały się tylko na zdjęciach. Są fotografie unikatowe: np. wojskowych komendantów wiosek (niemieckiego, ale i sowieckiego, po przejściu frontu), pogrzebu zabitego przez partyzantów Niemca, nasiedlonych folksdojczów z Besarabii (tzw. Czarnuchów), czy oddziału Kozaków, który zatrzymał się w marszu na Berlin. Łukowski z upodobaniem fotografował dzieci, wykonał wiele bardzo interesujących portretów, tworząc swoisty dokument socjologiczny tamtego czasu.
Z piątki fotografów tylko Jerzy Lewczyński został artystą fotografikiem (jest twórcą pojęcia "archeologia fotografii"), który w tamtych latach fotografował rodzinne Rachanie (udało mu się sfotografować ostatniego chłopa pańszczyźnianego, nieistniejącą już drewnianą architekturę wioski, różnego rodzaju prace, np. budowę drogi, itp.). Tylko wiedza i starania Lewczyńskiego uratowały zbiór Feliksa Łukowskiego. Wykonał odbitki z negatywów przyjaciela i zainteresował nimi Muzeum Zamojskie.
Film w sposób poetycki, z nutą nostalgii oddaje klimat tamtego czasu, zderzając fotografie z zachowanymi do dzisiaj nielicznymi obiektami (w filmie wykorzystano ok. 300 zdjęć).
Do dziś żyje tylko Jerzy Lewczyński, który komentuje zdjęcia sprzed 60 lat. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 04:06:07
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency