Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ŻYCIE PO ŻYCIU NR 5308

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2007
  • Barwny, 30 min

Niewielu rozstrzeliwanym udało się przeżyć zbiorową egzekucję. Tym wyjątkowym szczęśliwcem jest Edward Kozik, dziś mieszkaniec francuskiego Roubaix, Polak, który w czasie wojny z Małopolski trafił do hitlerowskiego obozu w czeskich Sudetach. Tam otrzymał ewidencyjny numer 5308. To cudowne ocalenie stało się początkiem jego drugiego, nowego życia. Pod osłoną nocy, z dziurą w głowie, spomiędzy martwych kolegów wygrzebał się jakby inny człowiek. Dzięki mężnej postawie i jego późniejszym czynom w roli lekarza-amatora gehennę upodlenia w niemieckim obozie przeżyło około 100 współwięźniów. Po zakończeniu wojny wstąpił w szeregi Armii Polskiej na Zachodzie. Mimo wojskowej demobilizacji, był jednym z tych, którzy przez lata czekali na sygnał do wyzwalania Polski spod radzieckiego panowania. We Francji zdał maturę, rozpoczął studia, które przerwał, by pójść przez życie jako specjalista wielu zawodów. Stał się aktywnym działaczem organizacji polonijnych, zdobył też zaufanie Francuzów, wchodząc do kilku miejscowych organów samorządowych w północnej Francji w regionie Lille. Jest sprawnym organizatorem licznych akcji polonijnych. Za swój największy sukces uznaje doprowadzenie do referendum, w efekcie którego język polski uznany został przez francuskie władze oświatowe za oficjalny na świadectwie maturalnym. Ma piękną kartę z okresu "Solidarności". M.in. w czasie stanu wojennego przez kilka lat regularnie uczył języka francuskiego przybyłych z naszego kraju rodaków. To on zorganizował dużej wartości pomoc dla powodzian w Polsce w 1997 r. Ma na swoim koncie autorstwo kilkunastu wystaw promujących i szerzących wśród Francuzów wiedzę o Polsce i Polakach. Na te tematy wygłosił już dziesiątki wykładów i referatów, czyni to zresztą nadal. Napisał też kilka książek o tematyce polskiej i polonijnej, które we Francji rozeszły się w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 04:08:39
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman