Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

POMYSŁ NA ŻYCIE

 • Serial dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2003
 • Barwny, odcinki x ok. 25 min

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

PŁOMYKÓWKA NA WIEŻY

 • Odcinek serialu

Film o ochronie sowy płomykówki, rzadkiego gatunku drapieżnego ptaka, którego populacja błyskawicznie maleje z powodu intensyfikacji i chemizacji rolnictwa ograniczającej liczbę gryzoni i owadów stanowiących jego pożywienie. Rozwój nowoczesnego budownictwa także ogranicza możliwości budowania stanowisk lęgowych przez sowę. Grupa ornitologów i wolontariuszy z Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian" podjęła współpracę z wieloma kuriami diecezjalnymi w kraju, instalując budki lęgowe na wieżach i dzwonnicach kościelnych. Ochroniono w ten sposób wiele sów, a wiele nowych się wylęgło. Zaczęto od regionu siedleckiego, ale akcja obejmuje też coraz szerszym zasięgiem inne regiony naszego kraju. [TVP]

ŁĄKI NAD BIEBRZĄ

 • Odcinek serialu

Największym problemem Biebrzańskiego Parku Narodowego, którego specyfiką jest ochrona unikalnych, głównie swym wielkim obszarem, terenów bagien i łąk, jest sprawa wykaszania tysięcy hektarów zarastajacych wciąż gruntów. W dobie kryzysu rolnictwa w Polsce nie ma kto kosić nad Biebrzą, a warunkiem zachowania rzadkich roślin i zwierząt występujących w parku jest zachowanie pierwotnego stanu i charakteru tych okolic. [TVP]

ZADRZEWIENIA GENERAŁA CHŁAPOWSKIEGO

 • Odcinek serialu

Program o kontynuacji idei generała Dezyderego Chłapowskiego z Turwi koło Poznania, realizowanej obecnie po 150 latach przez placówkę Polskiej Akademii Nauk. Akcja zadrzewiania ma ogromne znaczenie dla stanowisk lęgowych wielu zwierząt, ponadto porośnięte lasem tereny regulują gospodarkę wodną, ustrzymują właściwą temperaturę pól i stanowią znakomitą barierę przeciwwietrzną. Społeczeństwo okolic Turwi, a szczególnie rolnicy i młodzież, mają tego świadomość i wspólnie z naukowcami realizują ideę Chłapowskiego. Są jednak i oponenci, którzy proponują inną koncepcję zadrzewień. [TVP]

NIETOPERZ NA POLIGONIE

 • Odcinek serialu

Opowieść o realizacji ekologicznego projektu zagospodarowania terenów w okolicach Przemykowa i Wilkocina zdewastowanych przez stacjonujące tam przez długie lata wojska radzieckie. Na obszarach byłego poligonu znajdują się setki hektarów zniszczonej ziemi, na której nic nie rośnie. Tkwi tam wiele niewybuchów. Większość tych terenów pomału zarasta. Część obszaru jest stopniowo rozminowywana, sadzi się tam drzewa, kosi i pielęgnuje wrzosowiska. Dzięki temu rozwija się tam pszczelarstwo, a we wrześniu w Przemykowie odbywa się święto miodu. Na terenie poligonu założono hodowlę dzikich zwierząt. Jest tam wiele gatunków ptaków, rosną rzadkie rośliny np. owadożerna rosiczka. Powstał rezerwat buków, dębów i wielu gatunków dzikich zwierząt. Założono ścieżki ekologiczne odwiedzane przez turystów. W poradzieckich bunkrach stworzono największe w Polsce zimowisko dla nietoperzy. [TVP]

BOBRY W NATARCIU

 • Odcinek serialu

Intensywna ochrona bobrów w Polsce doprowadziła do paradoksu. Obecnie bobry są zagrożone przez rolników, niezadowolonych z ich szkodliwej działalności szczególnie na Suwalszczyźnie. Bobry spiętrzają wodę, prowadząc do zalewania łąk, plonów, niszczą urządzenia wodne, wały przeciwpowodziowe, likwidują setki tysięcy drzew. Rolnicy z kolei nie mogą się doprosić o należne im odszkodowania. Ktoś powinien dać pieniądze na ten cel? Wiadomo, że tam gdzie jest woda, tam jest życie. Bobry potrafią tę wodę zatrzymać, przez co są bardzo przydatne w czasach, gdy obniża się poziom wód gruntowych w Polsce. Dlatego też pewna grupa naukowców zapaleńców wyławia bobry i przewozi je w miejsca, gdzie te zwierzęta nie występują bądź też ich populacje nie są zbyt liczne. [TVP]

ZIELONE BRZEGI WISŁY

 • Odcinek serialu

Grupa entuzjastów - ekologów, ornitologów i zoologów walczących o zachowanie bioróżnorodności fauny i flory Warszawy postanowiła zadbać o uratowanie zachowanych jeszcze użytków ekologicznych takich jak Jeziorko Imielińskie i Czerniakowskie, oraz występujących tam wielu gatunków zwierząt i roślin. To biologiczne bogactwo wynika z faktu, że Warszawa jest jedną z nielicznych metropolii europejskich, przez które przepływa duża, prawie nieuregulowana rzeka. Wiadomo jednak, że jest wiele zakusów na te tereny. Inicjatywa obrońców zielonych brzegów Wisły ma zapobiec zniszczeniu tych unikatowych miejsc. [TVP]

NA POCZĄTKU BYŁ BALBIN

 • Odcinek serialu

Film przedstawia historię ochrony fok i przywrócenia tego gatunku w Polsce. W Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu mieści się fokarium. Głównym celem placówki jest właśnie ochrona tych sympatycznych morskich ssaków w rejonie polskiego wybrzeża. To jedyna szansa na przetrwanie tego gatunku w Polsce. W basenach wypełnionych wodą morską żyją dorosłe i młode osobniki. Fokarium jest jedną z największych atrakcji turystycznych Helu. Przez cały rok to niezwykłe miejsce odwiedzają tłumy turystów.
Wszystko zaczęło się wiosną 1992 roku. Na plażu w pobliżu Juraty została odnaleziona ranna i wycieńczona foka. Maluch miał około miesiąca i ważył zaledwie 14 kilogramów. Balbin, bo takie nadano mu imię, znalazł schronienie i troskliwa opiekę w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego, dzięki czemu szybko powrócił do zdrowia. Po miesiącu przytył ponad 10 kilogramów. W 1997 roku powstały baseny z prawdziwego zdarzenia, gdzie Balbin znalazł idealne warunki do życia. Dzięki ogromnej popularności helskiego fokarium miasto rozwija się. Powstała tu szkola dla ekologów, gdzie jest realizowany program ochrony fauny i flory. [TVP]

2020.05.23 00:26:11
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor