Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

HOMO AEROZOLUS

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2008
  • Barwny, 20 min
    Film powstał w cyklu: "Młodzi twórcy mistrzom".

Profesor Leon Lech Gradoń (rocznik 1947 r.) studia z zakresu inżynierii chemicznej ukończył na Politechnice Warszawskiej w 1969 r. , zaś studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim - w 1975 r. Rok później doktoryzował się na PW, w latach 1978 - 79 odbył staż podoktorski w University of Houston, a następnie - w roku 1981 uzyskał habilitację. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1996 r. Specjalizuje się w inżynierii chemicznej. Pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, w latach 1999 - 2005 był jego dziekanem. Był również stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie w Cincinnati (1993 - 94), wielokrotnie przebywał jako visiting professor na uczelniach w USA, Austrii, Japonii. Jest autorem i współautorem 15 monografii i rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, autorem i współautorem siedmiu podręczników akademickich, autorem i współautorem 150 artykułów o zasięgu międzynarodowym oraz 180 doniesień w materiałach konferencyjnych międzynarodowych i krajowych, a także autorem i współautorem 60 patentów. Oparte na jego badaniach rozwiązania techniczne były lub są praktycznie stosowane w wielu firmach i przedsiębiorstwach polskich oraz zagranicznych. Badania prof. Gradonia dotyczą mechaniki aerozoli i wykorzystania podstawowych mechanizmów procesów transportu pędu, masy i energii do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w układach wielofazowych. Jego oryginalne hipotezy, będące rezultatem badań o charakterze podstawowym, doprowadziły do powstania innowacyjnych technologii wdrożonych do produkcji. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 04:10:37
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman