Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ŚWIADOMY PRZEKAZ

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2008
  • Barwny, 3 części x ok. 54 min

W październiku 1952 roku studio doświadczalne Instytutu Łączności wyemitowało pierwszy półgodzinny program telewizyjny. Garstka polskich inżynierów zapaleńców osiągnęła sukces, używając sprzętu własnej konstrukcji. I choć ów program oglądała zaledwie gromadka widzów zgromadzonych przy ogromnych odbiornikach z ekranem wielkości pocztówki, zwykło się uważać, że był to dzień narodzin polskiej telewizji. Czarno - białej, z powodów technicznych. Nie sposób winić pionierów oraz ich fachowych następców, że taką czarno - białą, mimo późniejszego wprowadzenia koloru, telewizja miała pozostać przez cztery dekady... Dobra władza dała ludowi zabawkę, a lud tę zabawkę pokochał od pierwszego wejrzenia. Sąsiedzi gromadzili się tłumnie w mieszkaniach nielicznych szczęśliwców - posiadaczy telewizorów Wisła, by wspólnie oglądać filmy, głównie radzieckie, przedstawienia teatralne, teleturnieje propagujące zdrowe współzawodnictwo, magazyny - przystępne wykładnie kulturalnego smaku, a wreszcie dzienniki będące najważniejszym źródłem wiedzy o Polsce i świecie. Władza szybko pojęła, że nowe medium jest potężnym instrumentem powszechnej indoktrynacji. To właśnie za pośrednictwem srebrnego ekranu Władysław Gomułka demaskował w 1967 roku knowania rewizjonistów, a zgromadzony na wiecach aktyw wysyłał syjonistów do Syjamu. Aby prezentowany w telewizji obraz rzeczywistości był w pełni zgodny z wizją lansowaną przez Biuro Polityczne PZPR, bezpieka masowo werbowała konfidentów spośród pracowników telewizji, w tym wybitnych dziennikarzy, bardzo sprawnych zawodowo, lecz nie dość odważnych bądź też zbyt chętnie sięgających po konfitury. Ludzie niezłomni, niepodatni na polityczne naciski, prędzej czy później musieli zniknąć z ekranów. Obronną ręką z rozmaitych opresji wychodził tylko Teatr TV - instytucja nie mająca odpowiednika w żadnej z telewizji świata, mający w swym dorobku setki przedstawień dzieł głośnych twórców inscenizowanych przez znakomitych reżyserów i z udziałem wielkich aktorów. Ale i w tym przypadku władza wydawała groźne pomruki. Zalecała, by Teatr TV wystrzegał się niebezpieczeństwa zbytniej ekskluzywności i postawił sobie za cel udostępnienie widzom dorobku postępowej dramaturgii. Filmowy dokument Bogdana Łoszewskiego prezentuje dzieje Telewizji Polskiej od czasu jej powstania na początku lat pięćdziesiątych aż po rok 1993, w którym ostatecznie rozwiązany został Komitet do spraw Radia i Telewizji. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 04:10:56
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego