Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

KAPŁAN POJEDNANIA. KARDYNAŁ BOLESŁAW KOMINEK 1903-1974

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2008

Film biograficzny przedstawia drogę życiową metropolity wrocławskiego kardynała Bolesława Kominka pokazując miejsca gdzie się wychował, kształcił, dorastał, gdzie uczył się tolerancji i kultury europejskiej. Ukazuje także jego dokonania i działania jako administratora apostolskiego w Opolu, a następnie biskupa i wreszcie metropolity wrocławskiego. Obraz ten pozwala spojrzeć na tragiczne dzieje Polski w XX wieku z perspektywy jednego z najbardziej zasłużonych hierarchów polskiego Kościoła. Główny akcent położony został na działania jakie podejmował ks. biskup Kominek na drodze do pojednania polsko-niemieckiego, a szczególnie na okoliczności powstania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, w którym padły słynne słowa o przebaczeniu. W filmie wykorzystano bogaty materiał archiwalny, w dużej części dotąd nieznany (z Archiwum Akt Nowych, Historisches Archiv des Erzbistums Köln, Instytutu Pamięci Narodowej, z archiwum filmowego ks. Dr Jerzego Rasiaka), wypowiedzi świadków historii, historyków i przyjaciół kardynała, wśród nich: byłego prezydenta RFN Richarda von Weizsäckera, byłego ordynariusza wrocławskiego kardynała Henryka Gulbinowicza, znanego watykanisty i specjalisty od stosunków polsko-niemieckich doktora Hansjakoba Stehle, historyków: prof. Normana Daviesa i prof. Piotra Madajczyka. Uzupełnieniem obrazu są inscenizacje najważniejszych momentów w życiu Bolesława Kominka. Filmem tym chcielibyśmy przybliżyć polskiemu odbiorcy postać wrocławskiego metropolity oraz jego największe dziedzictwo - Orędzie, którego przesłanie pozostaje wciąż aktualne.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2022.05.21 06:38:20
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Fotos-Art Robert PakaPiotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin Makowski