Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

RYSZARD KRYNICKI: SŁOWO - KSIĄŻKA - OBRAZ

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2007
  • Barwny, 30 min

Dokument powstał z nadmiaru materiału zarejestrowanego podczas realizacji filmu "Czy te drzewa rosną ?..." W tej części realizacji ukazuje poetę, tłumacza, opozycjonistę wobec peerelowskiego systemu sprawowania władzy - jako człowieka książki, tej wyszukiwanej w księgarniach i antykwariatach oraz na aukcjach, ale i tej wydawanej w założonym wraz z żoną Krystyną Krynicką wydawnictwie A5, graficznie przez siebie opracowywanej /Studio K/, co jest wynikiem wielkiego szacunku nie tylko wobec słowa, ale i sztuki /przyjaźnił się i przyjaźni z wieloma plastykami; tak jak w księgarniach, godzinami przebywa w muzeach/, która - jak mówi: "za jego czasów była spójna z literaturą, muzyką", wspomina, że te środowiska wzajemnie się przenikały, wzajemnie na siebie oddziaływały, czerpały z siebie. Krynicki w tym dokumencie prezentuje swój księgozbiór, pokazuje książki przez siebie edytowane, wspomina twórców literatury i artystów plastyków (często jednocześnie właśnie i przyjaciół), którzy byli i są dla niego ważni, jako ci, którzy budowali jego osobowość, jego estetykę, hierarchię wartości. O literackich i plastycznych peregrynacjach Ryszarda Krynickiego wypowiadają się w filmie także: Ewa Lipska, Marcin Baran, Jerzy Pilch, Piotr Piotrowski, Jaromir Jedliński, Grzegorz Gauden, Tadeusz Nyczek, Leszek Szaruga i Krzysztof Karasek.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 04:11:43
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency