Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

LISTY Z BARYKADY

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2008
  • Barwny, 26 min

Wiosną 2008 roku media obiegła wiadomość, że w jednym z niemieckich domów aukcyjnych są wystawione na sprzedaż listy pisane i przenoszone przez członków Harcerskiej Poczty Polowej podczas powstania warszawskiego. Listy te, kupione przez Polskę, wzbogaciły zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego i stały się punktem wyjścia niezwykłej opowieści o uczestnikach powstania, o życiu w ogniu walk, w mieście obracającym się stopniowo w morze gruzów. Poprzez nie widz poznaje przebieg powstania, jego najważniejsze epizody. Cytowane listy (odczytywane zza kadru) przeplatają wypowiedzi dawnych żołnierzy, m. in.: Edmunda Baranowskiego, Jerzego Kaczyńskiego, Zbigniewa Ścibora - Rylskiego czy Marka Wallmodena oraz łączników Harcerskiej Poczty Polowej: Macieja Krokosa, Witalisa Hoppe, Jerzego Czajkowskiego. Tytułowe listy z barykady pisali zarówno żołnierze AK, jak i ludność cywilna. Wybuch powstania zastał mieszkańców stolicy w różnych punktach miasta, szybko zmieniająca się sytuacja i zacięte walki we wszystkich dzielnicach uniemożliwiały inny kontakt. Zorganizowana już w pierwszych godzinach powstania Harcerska Poczta Polowa pozwalała na przekazanie najpilniejszych wiadomości: kto żyje, kto zginął, kto został ranny, czy dom jeszcze stoi, czy też padł pod gradem bomb, ale także przesłanie słów pokrzepienia, zapewnienia, że wszystko będzie dobrze, że walki wkrótce się skończą. Ostatni list dotarł do adresata w 1968 roku - jego doręczyciel występuje w filmie. Cennym dopełnieniem wypowiedzi uczestników powstania oraz cytowanych listów są fragmenty filmowych kronik powstańczych. Autorka filmu dotarła do ujęć, które nigdy wcześniej nie były prezentowane publicznie. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 04:14:02
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman