Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

PIERWSZY DZIEŃ MIASTA

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    1994
  • Barwny, 23 min

    Film powstał w cyklu "Małe Ojczyzny".

Mieszkańcy Wąchocka układają i opowiadają dowcipy o sobie i swoim mieście. Wąchock jednak to przede wszystkim tradycje patriotyczne - miejsce działań oddziałów partyzanckich AK, Ponurego, Nurta, Szarego. A tradycja ta sięga powstania styczniowego, gdy patriotyczna postawa mieszkańców spowodowała represje. Wąchock stracił prawa miejskie. Przywrócono je dopiero w 1994 r. Odkąd burmistrzem Wąchocka został Seta, mieszkańcy nie mówią już, że idą na setę, lecz - na jednego. Dumni są ze swej przeszłości, lecz śmieszności się nie boją. Wszyscy opowiadają dowcipy: dzieci, dorośli, nawet przeor klasztoru. Kłopot tylko w tym, że bohaterem tych najpopularniejszych zawsze był sołtys. A teraz sołtysa już nie ma. Na dzisiejszą Kielecczyznę, na tereny między obecnymi Starachowicami a Skarżyskiem, w XII wieku przywędrowali cystersi. W 1179 roku założyli klasztor. Kierując się swoją maksymą - módl się i pracuj - krzewili wśród miejscowej ludności chrześcijaństwo, kulturę rolną i hutnictwo, osuszali bagna w rozlewisku Kamiennej. Dzięki nim powstał Wąchock, któremu w 1454 roku Kazimierz Jagiellończyk nadał prawa miejskie, a w 1869 roku odebrał je zaborca za aktywne wspieranie powstania styczniowego. 23 stycznia 1994 roku Wąchock odzyskał swe stare prawa. Dokument rejestruje pierwszy, uroczysty dzień miejskości i opowiada dzieje Wąchocka, powszechnie wykpiwanego w dowcipach. O swoim Wąchocku, jego tradycjach niepodległościowych związanych z powstaniem styczniowym i walkami AK, zwłaszcza zaś oddziału legendarnego "Ponurego", o wspaniałym klasztorze cystersów, kłopotach, nadziejach i planach mówią w filmie mieszkańcy miasteczka, m.in.: Włodzimierz Grzelka, Jakub Ciok, burmistrz Mirosław Seta, przeor klasztoru o. Anioł, Jerzy Kołaczyński, Waldemar Rękawski, Wanda Pomianowska, Stefan Banaczkowski, Maria Fudala, Mieczysław Szczodry. Największym problemem Wąchocka jest dziś bezrobocie. Na 8 tys. mieszkańców ponad półtora tysiąca jest bez pracy. Pożyczają na jedzenie, biorą "na kreskę". Nie ma kina. Księgarnia pewnie wkrótce zbankrutuje po raz czwarty. A jednak ludzie nie tracą nadziei. W miasteczku jest już gaz i wodociąg. Wkrótce powstanie kanalizacja i centrala telefoniczna. Są plany odbudowy istniejącego tu przed wojną zalewu, odrestaurowania starego pałacu z przeznaczeniem na hotel. Wszyscy wiążą swą przyszłość z rozwojem turystyki. Magnesem przyciągającym do Wąchocka ma być jego przeszłość i popularność, jaką zyskał dzięki dowcipom. Dlatego, choć władzą w miasteczku jest już burmistrz, na domu dawnego sołtysa zachowano wywieszkę.

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 02:52:48
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych