Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

BOSKOŚĆ J. W. STALINA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ

  • Film dokumentalny
  • Rok produkcji:
    1998
  • Barwny, 30 min

W opinii historyczki Lejli Abuaszwili, Stalin był najwybitniejszą postacią naszego wieku. Ekonomista Arcił Dzirkweliszwili idzie dalej: przewyższał o głowę najbardziej znanych ludzi na świecie. Historyczka Mzija Naocziaszwili uważa, że jego postać jest osiągnięciem całej ludzkości. Filozof i politolog, prof. Gegeszydze precyzuje: w światowej historii ludzkości odegrał wyjątkową rolę; historia zna wielu wielkich ludzi, jak: Chrystus, Mahomet, Konfucjusz, Aleksander Macedoński, Napoelon - Stalin znajduje się wśród nich na czołowym miejscu. Lejlia Abuaszwili jest dyrektorką Państwowego Muzeum J.W. Stalina w Gorii, a zarazem, jak i pozostali zacytowani, członkiem mającego w nim swą siedzibę Centrum Naukowo-Badawczego Studiów na Fenomenem J.W. Stalina. Centrum powołał do życia pod koniec 1996 roku prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze, ponieważ - jak mówi - uznał, że samo zjawisko Stalina jest niezwykle interesujące; jest wielkim historycznym wydarzeniem wymagającym poważnych badań, przydatnych przyszłym pokoleniom. Członkami centrum są poważni naukowcy: historycy, politolodzy, psychologowie, filozofowie oraz specjaliści innych dziedzin. Studiują życie Stalina, genezę jego osobowości, tryb życia, nawyki, stosunek do otoczenia. Zlecają ośrodkom naukowym analizę publikacji o Stalinie ukazujących się na świecie, gromadzą materiały dotyczące Stalina, studiują je i umożliwają ich studiowanie innym. W swych pracach starają się oddzielać emocje od naukowego punktu widzenia, a ich celem nie jest zbijanie politycznego kapitału, lecz wyłącznie naukowa synteza fenomenu Stalina. Realizatorzy filmu zjechali do Gorii w styczniu 1998 roku. Umożliwiają widzom zwiedzenie go, oprowadzani przez historyczkę Olgę Topcziszwili, oraz wysłuchanie wypowiedzi członków Centrum. Mówią oni o swej pracy, ustosunkowują się do opinii o Stalinie jako zbrodniarzu i mordercy, wyjaśniają skąd się wzięła i jaką rolę odegrał w tym Nikita Chruszczow. Mówią o zbrodni katyńskiej, stosunku Stalina do religii, Cerkwi i Kościoła. Autorzy odwiedzają też Muzeum J. W. Stalina we wsi Atenia. Ludzie utworzyli je spontanicznie. Podobne placówki powstały w innych wsiach, miasteczkach i miastach. Naród gruziński bowiem bezgranicznie kocha Stalina, wierzy w niego i pragnie oddawać mu cześć.(źródło: www.tvp.com.pl)

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

Nagrody
schowaj

2022.05.21 06:07:56
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych