Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Henryk Gerlach

 

 • 1949. 07. 29
  Data urodzenia

Konsultant ds. kolejnictwa. Absolwent technikum kolejowego (1968) i Instytutu Transportu (specjalność: organizacja i eksploatacja kolei) Politechniki Warszawskiej (1973).

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Koordynacja
  schowaj

 • 2008
  Film dokumentalny
  Koordynacja (ds. pociągu)
 • Konsultacja
  schowaj

 • 2020
  Serial fabularny
  Konsultacja (merytoryczna)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Konsultacja (ds. ruchu kolejowego oraz BHP)
 • 2017
  Film fabularny
  Konsultacja (PKP)
 • 2016
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei)
 • 2015
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych)
 • 2013
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2013
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2013
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2012 - 2015
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. zdjęć kolejowych; odcinki: 2)
 • 2012
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2012
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei)
 • 2012
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei)
 • 2012
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2012
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych)
 • 2012
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. PKP)
 • 2011
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa ?)
 • 2011
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2011
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2011
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei)
 • 2010 - 2021
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa; nie występuje w napisach)
 • 2010 - 2013
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa; seria III)
 • 2010 - 2012
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2010
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2010
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych)
 • 2010
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych; nie występuje w napisach)
 • 2010
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych; nie występuje w napisach)
 • 2010
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2010
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Konsultacja (ds. kolei)
 • 2010
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa; nie występuje w napisach)
 • 2010
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych; nie występuje w napisach)
 • 2010
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei)
 • 2009 - 2020
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych; seria 1; nie występuje w napisach)
 • 2009
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; Polska)
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Konsultacja (ds. PKP)
  z cyklu DEKALOG 89+
 • 2009
  Film fabularny
  Konsultacja (kolejowa)
 • 2009
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych)
 • 2009
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2009
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych)
 • 2009
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa; nie występuje w napisach)
 • 2009
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych; odcinki: 7, 9-10)
 • 2009
  Spektakl telewizyjny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2009
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa; nie występuje w napisach)
 • 2009
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. pociągów)
 • 2008 - 2022
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa; odcinek 39)
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych; nie występuje w napisach)
 • 2008
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych)
 • 2008
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych; nie występuje w napisach)
 • 2008
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei)
 • 2008
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei)
 • 2008
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa; nie występuje w napisach)
 • 2007 - 2022
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa; lata 2010 - 2011)
 • 2007
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja (ds. kolejowych; nie występuje w napisach)
 • 2007
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2007
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejowych; nie występuje w napisach)
 • 2007
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. zdjęć kolejowych)
 • 2007
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2007
  Film dokumentalny
  Konsultacja
 • 2006 - 2007
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2006
  Serial fabularny
  Konsultacja
 • 2006
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2006
  Film fabularny
  Konsultacja (nie występuje w napisach)
 • 2006
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2006
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2005 - 2009
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2005 - 2008
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2005 - 2008
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; seria IV; nie występuje w napisach)
 • 2005 - 2007
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2005
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja
 • 2005
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja (w Polsce; nie występuje w napisach)
 • 2005
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2005
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2005
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2004 - 2006
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2004 - 2005
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2004
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei)
 • 2004
  Film fabularny
  Konsultacja (PKP)
 • 2004
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2003 - 2022
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei)
 • 2003
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa)
 • 2003
  Spektakl telewizyjny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2003
  Film fabularny
  Konsultacja
 • 2003
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2003
  Spektakl telewizyjny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2003
  Film fabularny
  Konsultacja
 • 2003
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2002 - 2003
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2002
  Film fabularny
  Konsultacja
 • 2002
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja (ds. pociągów)
 • 2002
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2002
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2002
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2002
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2001
  Film fabularny
  Konsultacja
 • 2001
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. pociągów)
 • 2001
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2001
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 2000 - 2022
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolejnictwa; rok 2010)
 • 2000
  Serial fabularny
  Konsultacja
  odcinki:
  MIŁOŚĆ TO TYLKO OBIETNICA (22), DROGA NA SKRÓTY (24)
 • 2000
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 1999 - 2022
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; odcinki 335, 338, 459)
 • 1999
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 1998
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 1998
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. PKP)
 • 1998
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 1997
  Serial fabularny
  Konsultacja
  odcinki:
  KOMU GRA TA ORKIESTRA (17)
 • 1997
  Serial fabularny
  Konsultacja (d/s kolejowych)
 • 1996
  Serial fabularny
  Konsultacja
  odcinki:
  TA MAŁA WIOLONCZELISTKA (14), DŁUGA KSIĘŻYCOWA NOC (15)
 • 1996
  Film fabularny
  Konsultacja
 • 1996
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 1995
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 1995
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
 • 1995
  Serial fabularny
  Konsultacja
 • 1994
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja (d/s kolejnictwa)
 • 1993
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja
 • 1993
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja (ds. kolei; nie występuje w napisach)
2022.05.08 01:02:18
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego