Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Rafał Golis

 
zwiń

 • 1999
  Wykształcenie - rok ukończenia studiów
  Organizacja Produkcji na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2022
  Film w produkcji
  Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film w produkcji
  Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent )
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Cykl
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent )
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  MITSUBACHI TO ENRAI
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film animowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  PROCES. FEDERACJA ROSYJSKA VS OLEG SENCOW
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film animowany
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (supervisor)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (cyfrowa; producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (odcinki: 7-18)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (wsparcie produkcyjne; DI Factory)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2013
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
  odcinki:
  SERIA 3
 • 2007 - 2008
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (organizacja produkcji; odcinki: 1, 3, 6)
 • 2007
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • 2006
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
  odcinki:
 • 2006
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • 2006
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • Koproducent
  schowaj

 • 2021
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film animowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • Data Manager
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Data Manager (producent)
 • Rekonstrukcja obrazu
  schowaj

 • 2018
  Film dokumentalny
  Rekonstrukcja obrazu (producent)
 • Postprodukcja cyfrowa
  schowaj

 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja cyfrowa (producent)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja cyfrowa (DI Factory i DI)
 • Obsługa plikowa
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Obsługa plikowa (producent)
 • Digital Intermediate
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • Nadzór postprodukcyjny
  schowaj

 • 2013
  IZRIQAQ
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Nadzór postprodukcyjny
 • 2006
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny
 • 2006
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny
 • 2006
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny (Chimney Pot)
 • 2005
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny
 • 2005
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny
 • Kierownictwo postprodukcji
  schowaj

 • 2012
  Serial fabularny
  Kierownictwo postprodukcji
  odcinki:
  SERIA 2
 • 2011
  Serial fabularny
  Kierownictwo postprodukcji
  odcinki:
  SERIA 1
 • 2011
  Serial fabularny
  Kierownictwo postprodukcji
 • 2009
  Serial fabularny
  Kierownictwo postprodukcji
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2011
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (lekarz)
  odcinki:
  DIABELSKIE SZTUCZKI (1)
 • 1995
  Film fabularny
  Obsada aktorska
 • Kierownictwo produkcji
  schowaj

 • 2008
  Serial fabularny
  Kierownictwo produkcji (postprodukcja)
 • Transfer
  schowaj

 • 2007
  Film fabularny
  Transfer
 • Postprodukcja
  schowaj

 • 2006
  KISSING, TICKLING AND BEING BORED
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja
 • Kierownictwo planu
  schowaj

 • 2005
  Film fabularny
  Kierownictwo planu
 • 2002
  Spektakl telewizyjny
  Kierownictwo planu
 • 1999
  Spektakl telewizyjny
  Kierownictwo planu
 • Współpraca produkcyjna
  schowaj

 • 2004
  Film fabularny
  Współpraca produkcyjna
 • 1996
  Film dokumentalny
  Współpraca produkcyjna
 • 1996
  Film fabularny
  Współpraca produkcyjna
 • Koordynacja postprodukcyjna
  schowaj

 • 2004
  Film fabularny
  Koordynacja postprodukcyjna
 • Organizacja produkcji
  schowaj

 • 2003
  Film fabularny
  Organizacja produkcji
 • Asystent kierownika produkcji
  schowaj

 • 2002
  Film fabularny
  Asystent kierownika produkcji
 • Koordynacja produkcyjna
  schowaj

 • 2002
  Film fabularny
  Koordynacja produkcyjna
 • Asystent producenta
  schowaj

 • 2001
  Film fabularny
  Asystent producenta
 • Producent liniowy
  schowaj

 • 2001
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Producent liniowy
 • Współpraca reżyserska
  schowaj

 • 1997
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca reżyserska
  odcinki:
 • 1997
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca reżyserska
  odcinki:
 • 1996
  Film fabularny - telewizyjny
  Współpraca reżyserska
  odcinki:

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2021.06.13 13:59:45
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych