Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Jędrzej Sabliński

W latach 2000-2012 prezes The Chimney Pot w Polsce. Członek Polskiej Akademii Filmowej.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2022
  Film w produkcji
  Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
  odcinki:
 • 2021
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
  odcinki:
 • 2021
  Film w produkcji
  Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Cykl
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  MITSUBACHI TO ENRAI
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2019
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film animowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  PROCES. FEDERACJA ROSYJSKA VS OLEG SENCOW
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film animowany
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (supervisor)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (cyfrowa; producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  GUKOROKU
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (odcinki: 7-18)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent; DI Factory)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2013
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2013
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2013
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
  odcinki:
  SERIA 3
 • 2013
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2013
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2013
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent; DI Factory)
 • 2012
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
  odcinki:
  SERIA 2
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2011
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
  odcinki:
  JELONKI
 • 2010
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2009
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2008
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2008
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2008
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2007 - 2009
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2007 - 2008
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2007
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2007
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór produkcyjny)
 • 2007
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór produkcyjny)
 • 2007
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • 2006
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (nadzór)
 • Koproducent
  schowaj

 • 2021
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2021
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2020
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2019
  Film animowany
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2018
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2015
  Film fabularny
  Koproducent, Postprodukcja obrazu (producent)
 • 2012
  Film fabularny
  Koproducent, Digital Intermediate (producent)
 • 2012
  Film fabularny
  Koproducent, Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Koproducent, Digital Intermediate (producent)
 • Data Manager
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Data Manager (producent)
 • Digital Intermediate
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2014
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (producent)
 • 2013
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2012
  Film fabularny
  Koproducent, Digital Intermediate (producent)
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (producent)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (producent)
 • 2012
  Film fabularny
  Koproducent, Digital Intermediate (producent)
 • 2012
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2012
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate
 • 2011
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2011
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2011
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2011
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2010
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2010
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2010
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2010
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate (producent)
 • 2010
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2010
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2010
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2010
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2010
  Film animowany
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009 - 2013
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (producent; wersja kinowa filmu)
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Serial dokumentalny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Koproducent, Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film fabularny - telewizyjny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2009
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2008
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2008
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2008
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2008
  Film fabularny
  Digital Intermediate (producent)
 • 2007
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny 4K)
 • 2007
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2007
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2007
  Film fabularny
  Digital Intermediate (nadzór produkcyjny)
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Digital Intermediate (producent; odcinki: 8-10)
 • Postprodukcja cyfrowa
  schowaj

 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja cyfrowa (producent)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja cyfrowa (DI Factory i DI)
 • Obsługa planu
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Obsługa planu (nadzór)
 • Rekonstrukcja obrazu
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Rekonstrukcja obrazu (producent)
  odcinki:
  REKONSTRUKCJA CYFROWA
 • Mastering DCP
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Mastering DCP (producent)
 • Obsługa plikowa
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Obsługa plikowa (producent)
 • Naświetlanie
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny
  Naświetlanie (nadzór produkcyjny)
 • Kierownictwo postprodukcji
  schowaj

 • 2011
  Etiuda szkolna
  Kierownictwo postprodukcji
 • Opracowanie graficzne
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Opracowanie graficzne (producent)
 • Efekty cyfrowe
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Efekty cyfrowe (producent)
 • Współpraca
  schowaj

 • 2008
  Film dokumentalny
  Współpraca
 • Nadzór produkcyjny
  schowaj

 • 2007
  Film fabularny
  Nadzór produkcyjny
 • Nadzór postprodukcyjny
  schowaj

 • 2006
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Nadzór postprodukcyjny
 • 2006
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny
 • 2006
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny (Chimney Pot)
 • 2005
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny
 • 2005
  Film fabularny
  Nadzór postprodukcyjny
 • Postprodukcja
  schowaj

 • 2006
  KISSING, TICKLING AND BEING BORED
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja
 • 2002
  Film fabularny
  Postprodukcja (nadzór)
 • 2002
  Film fabularny
  Postprodukcja (postprodukcja obrazu)
 • Transfer
  schowaj

 • 2003
  Film fabularny
  Transfer (The Chimney Pot)
 • 2002
  Film fabularny
  Transfer (The Chimney Pot)
 • 2001
  Film fabularny
  Transfer
 • 2001
  Film fabularny
  Transfer
 • 2001
  Serial fabularny
  Transfer (The Chimney Pot)
 • Producent
  schowaj

 • 2003
  Film fabularny
  Producent
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2002
  Serial fabularny
  Efekty specjalne (producent)
 • 2001
  Film fabularny
  Efekty specjalne (producent)

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2021.06.18 13:52:23
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl