Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Jerzy Celiński

Jerzy Celiński - galeria

 

 • 1949. 05. 10
  Data urodzenia
  Warszawa
 • 2017. 10. 13
  Data śmierci
  Warszawa; pochowany na Cmentarzu Czerniakowskim

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Koordynacja kaskaderska
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. pojazdów historycznych konnych i jazdy konnej), Koordynacja kaskaderska (ewolucje konne i z udziałem powozów)
 • 2002
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. szermierki i koni), Koordynacja kaskaderska
 • Koordynacja
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Koordynacja (ds. koni i pojazdów konnych), Pojazdy (pojazdy konne)
 • 2014
  Film fabularny
  Koordynacja (ds. koni i pojazdów konnych), Ewolucje kaskaderskie (kaskader - aktor)
 • 2013
  Film fabularny
  Koordynacja (zdjęć z użyciem koni i zaprzęgów)
 • 2010
  Film fabularny
  Koordynacja (ds. koni i powozów), Układy pojedynków
 • Pojazdy
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Koordynacja (ds. koni i pojazdów konnych), Pojazdy (pojazdy konne)
 • 2014
  Film fabularny
  Pojazdy (konne)
 • Ewolucje kaskaderskie
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Koordynacja (ds. koni i pojazdów konnych), Ewolucje kaskaderskie (kaskader - aktor)
 • 2013
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. koni i wozów), Ewolucje kaskaderskie
 • 2004
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Serial fabularny
  Konsultacja (układ walki na bagnety), Konsultacja (ds. koni i powozów), Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 12)
 • 2001
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2001
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2001
  Film fabularny
  Konsultacja (układ walki na bagnety), Konsultacja (ds. koni i powozów), Ewolucje kaskaderskie
 • 2001
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2001
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 2000
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  MIŁOŚĆ TO TYLKO OBIETNICA (22)
 • 1999
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1998
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1998
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1997
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (robotnik w FSO), Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  KOMU GRA TA ORKIESTRA (17)
 • 1997
  Serial fabularny
  Konsultacja, Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  TRZECIE KŁAMSTWO (18)
 • 1997
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  JESTEM DLA CIEBIE NIEDZIELĄ (19), POWRÓT Z DALEKIEJ PODRÓŻY (20)
 • 1997
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1996
  Serial fabularny
  Obsada aktorska, Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA (13)
 • 1996
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  PRZED MIŁOŚCIĄ NIE UCIEKNIESZ (16)
 • 1996
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1996
  Film fabularny
  Obsada aktorska (goryl), Ewolucje kaskaderskie
 • 1995
  CUTTHROAT ISLAND
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1995
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie (odcinki: 5)
 • 1995
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1992
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1988
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1988
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja, Ewolucje kaskaderskie
 • 1986
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1984
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1984
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1984
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1983
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1983
  Film fabularny
  Zdjęcia specjalne, Ewolucje kaskaderskie
 • 1979
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1977
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1977
  Spektakl telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1977
  Serial fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1976
  Film fabularny - telewizyjny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1976
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1975
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1975
  Film fabularny
  Konsultacja (d/s koni), Ewolucje kaskaderskie
 • 1974
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1973 - 1974
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • 1973
  Film fabularny
  Ewolucje kaskaderskie
 • Układy pojedynków
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Koordynacja (ds. koni i powozów), Układy pojedynków
 • 1997
  Spektakl telewizyjny
  Układy pojedynków
 • Tresura
  schowaj

 • 2008
  Film fabularny
  Tresura (konie; Polska)
 • Obsada aktorska
  schowaj

 • 2007
  Film fabularny - telewizyjny
  Obsada aktorska (wachmistrz), Konsultacja (do spraw koni i dorożek)
 • 2002
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (dowódca oddziału rabującego pociąg)
  odcinki:
  SZKLANE DOMY (2)
 • 1998
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (koleś w celi)
  odcinki:
  5
 • 1997
  Serial fabularny
  Obsada aktorska (robotnik w FSO), Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  KOMU GRA TA ORKIESTRA (17)
 • 1997
  Film fabularny
  Obsada aktorska (ochroniarz "Siary")
 • 1996
  Serial fabularny
  Obsada aktorska, Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA (13)
 • 1996
  Spektakl telewizyjny
  Obsada aktorska (Kopacz złota)
 • 1996
  Film fabularny
  Obsada aktorska (goryl), Ewolucje kaskaderskie
 • 1995
  Serial fabularny
  Obsada aktorska
  odcinki:
  6
 • 1984
  Film fabularny
  Obsada aktorska
 • 1983
  Film fabularny
  Obsada aktorska (Ostap; nie występuje w napisach)
 • 1982
  Film fabularny
  Obsada aktorska (Kozak)
 • 1982
  Film fabularny
  Obsada aktorska (Jurek, mąż Urszuli)
 • 1982
  Serial fabularny
  Obsada aktorska
  odcinki:
  JAK SIĘ ŁOWI DZIKIE PTAKI (8)
 • 1981
  Film fabularny
  Obsada aktorska (dowódca jazdy tatarskiej)
 • 1977
  Spektakl telewizyjny
  Obsada aktorska
 • 1977
  Film fabularny - telewizyjny
  Obsada aktorska (chuligan)
 • 1975
  Film fabularny - telewizyjny
  Obsada aktorska (myśliwy)
 • Reżyseria
  schowaj

 • 1993
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Reżyseria, Scenariusz, Konsultacja
 • Scenariusz
  schowaj

 • 1993
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Reżyseria, Scenariusz, Konsultacja
 • Zdjęcia specjalne
  schowaj

 • 1983
  Film fabularny
  Zdjęcia specjalne, Ewolucje kaskaderskie
 • Wystąpili (-ił, -iła)
  schowaj

 • 1975
  Film dokumentalny
  Wystąpili (-ił, -iła)
 • Konsultacja
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. pojazdów historycznych konnych i jazdy konnej), Koordynacja kaskaderska (ewolucje konne i z udziałem powozów)
 • 2015
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. koni i powozów)
 • 2014
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. koni i powozów)
 • 2014
  Film fabularny
  Konsultacja (sceny z końmi)
 • 2013
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. koni i wozów), Ewolucje kaskaderskie
 • 2011
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. koni i powozów)
 • 2010
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. koni i dorożek)
 • 2010
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. koni i dorożek)
 • 2009
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. koni i powozów)
 • 2009
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. koni i powozów)
 • 2009
  Serial fabularny
  Konsultacja (konie i powozy)
 • 2008 - 2013
  Serial fabularny
  Konsultacja (ds. koni i powozów; odcinki: 14-)
 • 2007
  Film fabularny - telewizyjny
  Obsada aktorska (wachmistrz), Konsultacja (do spraw koni i dorożek)
 • 2007
  Film fabularny
  Konsultacja (układ scen rozstrzelania), Konsultacja (ds. koni i dorożek)
 • 2007
  Film fabularny
  Konsultacja (układ scen rozstrzelania), Konsultacja (ds. koni i dorożek)
 • 2004
  Serial fabularny
  Konsultacja (kaskaderska)
 • 2003
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. koni i powozów)
 • 2003
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja (ds. samochodowych)
 • 2002
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. powozów i koni)
 • 2002
  Serial fabularny
  Konsultacja (układ walki na bagnety), Konsultacja (ds. koni i powozów), Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Serial fabularny
  Konsultacja (układ walki na bagnety), Konsultacja (ds. koni i powozów), Ewolucje kaskaderskie
 • 2002
  Film fabularny
  Konsultacja (ds. szermierki i koni), Koordynacja kaskaderska
 • 2001
  Spektakl telewizyjny
  Konsultacja (konsultacja d/s koni i powozów)
 • 2001
  Film fabularny
  Konsultacja (układ walki na bagnety), Konsultacja (ds. koni i powozów), Ewolucje kaskaderskie
 • 2001
  Film fabularny
  Konsultacja (układ walki na bagnety), Konsultacja (ds. koni i powozów), Ewolucje kaskaderskie
 • 2000 - 2001
  Serial fabularny
  Konsultacja (kaskaderska i ds. jeździectwa)
 • 1999
  Film fabularny
  Konsultacja (szermierka i musztra)
 • 1998
  Serial dokumentalny - fabularyzowany
  Konsultacja (kaskaderska)
 • 1997
  Serial fabularny
  Konsultacja, Ewolucje kaskaderskie
  odcinki:
  TRZECIE KŁAMSTWO (18)
 • 1996
  Film fabularny
  Konsultacja (tresura koni)
 • 1995
  Film fabularny
  Konsultacja (kaskaderska)
 • 1993
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Reżyseria, Scenariusz, Konsultacja
 • 1988
  Film fabularny - telewizyjny
  Konsultacja, Ewolucje kaskaderskie
 • 1975
  Film fabularny
  Konsultacja (d/s koni), Ewolucje kaskaderskie
2021.05.24 00:35:40
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency