filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Tatarkiewicz Anna

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 6 artykułów z lat 1964-1972
  2. FILM (1973 - ) 27 artykułów z lat 1973-1991
  3. KINO 12 artykułów z lat 1969-1991
  4. POLITYKA 5 artykułów z lat 1987-1998
  5. PRZEGLĄD TYGODNIOWY 1 artykuł z roku 1999
  6. WIADOMOŚCI KULTURALNE 1 artykuł z roku 1994