filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Hoelzke Hubert

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 2 artykuły z lat 1969-1971
  2. MAGAZYN FILMOWY 4 artykuły z lat 1968-1971