filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Svidercoschi Gian Franco

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. RZECZPOSPOLITA 1 artykuł z roku 2008
  2. TYGODNIK POWSZECHNY 3 artykuły z lat 2004-2005