filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

DAMA KAMELIOWA (spektakl teatru tv)


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. EKRAN 1 artykuł z roku 1958