filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Machwitz Zygmunt


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1973 - ) 11 artykułów z lat 1975-1991
  2. FILM NA ŚWIECIE 4 artykuły z lat 1991-1993
  3. ILUZJON 2 artykuły z roku 1995
  4. KINO 4 artykuły z lat 1976-2019
  5. KWARTALNIK FILMOWY 1 artykuł z roku 1962
  6. MAGAZYN FILMOWY SFP 1 artykuł z roku 2019
  7. TYGIEL KULTURY 9 artykułów z lat 1996-1998
  8. WIĘŹ 1 artykuł z roku 1994