Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Bartłomiej Woźniak

 
zwiń

  • 2015
    Nagroda
    Nagroda Jury Młodych za najlepszą muzykę w spektaklu "Tato" Teatru Bagatela w Krakowie na 15. Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona" w Zabrzu

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

    Dźwięk
    schowaj

  • 2019
    Film fabularny
    Dźwięk
  • 2019
    Serial fabularny
    Dźwięk, Postsynchrony (nagranie i montaż)
  • 2018
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
  • 2017
    Film fabularny - krótkometrażowy
    Dźwięk, Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
  • 2014
    Etiuda szkolna
    Dźwięk, Muzyka, Postprodukcja dźwięku
  • 2013
    Serial fabularny
    Dźwięk
    odcinki:
    SERIA 3
  • 2013
    Film dokumentalny
    Dźwięk, Muzyka, Wykonanie muzyki (fortepian)
  • 2012
    Serial fabularny
    Dźwięk
    odcinki:
    SERIA 2
  • 2011
    Film dokumentalny
    Dźwięk
  • 2011
    Etiuda szkolna
    Dźwięk, Muzyka, Efekty synchroniczne
  • 2010
    Film dokumentalny
    Dźwięk, Udźwiękowienie
  • 2010
    Film fabularny
    Dźwięk, Wykonanie muzyki (gitara), Udźwiękowienie, Sound design, Premiks
  • 2009
    Serial dokumentalny
    Dźwięk
  • 2009
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
  • 2009
    Etiuda szkolna
    Dźwięk, Muzyka, Udźwiękowienie
  • 2009
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX), Postsynchrony (realizacja nagrań i edycja), Edycja dialogów (i premiks)
  • 2008
    Film dokumentalny
    Dźwięk
  • 2008
    Serial fabularny
    Dźwięk, Udźwiękowienie
  • 2007
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
  • 2006
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
  • 2005
    Film fabularny
    Dźwięk
  • 2005
    Serial fabularny
    Dźwięk
  • 2004
    Film dokumentalny
    Dźwięk, Lektor
  • 2004
    Film fabularny
    Dźwięk
  • 2004
    Serial fabularny
    Dźwięk
  • 2003 - 2005
    Serial fabularny
    Dźwięk (odcinki: 2 (seria 2)), Udźwiękowienie (odcinki: 1-13)
  • 2003
    Film fabularny
    Dźwięk, Efekty synchroniczne, Realizacja dźwięku
  • 2003
    Serial fabularny
    Dźwięk, Udźwiękowienie
  • 2001
    Film dokumentalny
    Dźwięk
  • 2001
    Serial fabularny
    Dźwięk
  • 2001
    Serial fabularny
    Dźwięk
  • 2000
    Spektakl telewizyjny
    Dźwięk
  • 2000
    Etiuda szkolna
    Dźwięk
  • 1999
    Film dokumentalny
    Dźwięk
  • 1998
    Etiuda szkolna
    Dźwięk
  • Udźwiękowienie
    schowaj

  • 2019
    Film dokumentalny
    Udźwiękowienie
  • 2017
    Film fabularny - krótkometrażowy
    Dźwięk, Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
  • 2017
    Etiuda szkolna
    Udźwiękowienie
  • 2015
    Etiuda szkolna
    Udźwiękowienie
  • 2010 - 2012
    Serial fabularny
    Udźwiękowienie (odcinki: 1-7)
  • 2010
    Film dokumentalny
    Dźwięk, Udźwiękowienie
  • 2010
    Film fabularny
    Dźwięk, Wykonanie muzyki (gitara), Udźwiękowienie, Sound design, Premiks
  • 2009
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
  • 2009
    Etiuda szkolna
    Dźwięk, Muzyka, Udźwiękowienie
  • 2008
    Serial fabularny
    Dźwięk, Udźwiękowienie
  • 2008
    Film dokumentalny
    Muzyka, Wykonanie muzyki, Udźwiękowienie
  • 2007
    Film dokumentalny
    Udźwiękowienie
  • 2007
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
  • 2006
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
  • 2005
    Serial fabularny
    Muzyka, Udźwiękowienie
  • 2003 - 2005
    Serial fabularny
    Dźwięk (odcinki: 2 (seria 2)), Udźwiękowienie (odcinki: 1-13)
  • 2003
    Serial fabularny
    Dźwięk, Udźwiękowienie
  • 2002
    Film dokumentalny - fabularyzowany
    Udźwiękowienie
  • Postsynchrony
    schowaj

  • 2019
    Serial fabularny
    Dźwięk, Postsynchrony (nagranie i montaż)
  • 2016
    Film fabularny
    Postsynchrony (nagranie)
  • 2009
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX), Postsynchrony (realizacja nagrań i edycja), Edycja dialogów (i premiks)
  • Zgranie dźwięku
    schowaj

  • 2018
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
  • 2012
    Film fabularny
    Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Premiks
  • 2011
    Film fabularny - krótkometrażowy
    Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
  • 2009
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
  • 2009
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX), Postsynchrony (realizacja nagrań i edycja), Edycja dialogów (i premiks)
  • 2007
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
  • 2006
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
  • 2005
    Film fabularny - telewizyjny
    Zgranie dźwięku
    odcinki:
  • 2004
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca dźwiękowa (w napisach imię: Bartosz), Zgranie dźwięku
  • Efekty boczne
    schowaj

  • 2018
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
  • 2002
    Film fabularny
    Efekty specjalne (dźwiękowe), Efekty boczne (montaż)
  • Atmosfery dźwiękowe
    schowaj

  • 2018
    Film fabularny
    Atmosfery dźwiękowe (opracowanie i montaż)
  • 2018
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku, Efekty boczne, Atmosfery dźwiękowe
  • Montaż dźwięku
    schowaj

  • 2017
    Film fabularny - krótkometrażowy
    Dźwięk, Montaż dźwięku, Udźwiękowienie
  • 1997
    Film dokumentalny
    Montaż dźwięku
  • Montaż dialogów
    schowaj

  • 2016
    Film fabularny
    Montaż dialogów
  • 2014
    Film fabularny - krótkometrażowy
    Montaż dialogów
  • 2012
    Film fabularny
    Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Premiks
  • Muzyka
    schowaj

  • 2015
    Spektakl telewizyjny
    Muzyka
  • 2014
    Etiuda szkolna
    Dźwięk, Muzyka, Postprodukcja dźwięku
  • 2014
    Spektakl telewizyjny
    Muzyka
  • 2013
    Film dokumentalny
    Dźwięk, Muzyka, Wykonanie muzyki (fortepian)
  • 2011
    Etiuda szkolna
    Dźwięk, Muzyka, Efekty synchroniczne
  • 2011
    Film fabularny
    Muzyka, Postprodukcja dźwięku
  • 2009
    Etiuda szkolna
    Dźwięk, Muzyka, Udźwiękowienie
  • 2008
    Film dokumentalny
    Muzyka, Wykonanie muzyki, Udźwiękowienie
  • 2005
    Film dokumentalny
    Muzyka, Taniec
  • 2005
    Serial fabularny
    Muzyka, Udźwiękowienie
  • Premiks
    schowaj

  • 2015
    Film fabularny
    Koproducent, Premiks (dialogów)
  • 2012
    Film fabularny
    Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Premiks
  • 2010
    Film fabularny
    Dźwięk, Wykonanie muzyki (gitara), Udźwiękowienie, Sound design, Premiks
  • Koproducent
    schowaj

  • 2015
    Film fabularny
    Koproducent, Premiks (dialogów)
  • Postprodukcja dźwięku
    schowaj

  • 2014
    Etiuda szkolna
    Dźwięk, Muzyka, Postprodukcja dźwięku
  • 2011
    Film fabularny
    Muzyka, Postprodukcja dźwięku
  • 2009
    Film fabularny
    Postprodukcja dźwięku
  • 2007
    Serial fabularny
    Opracowanie muzyczne (w napisach określenie funkcji: Ilustracja muzyczna), Postprodukcja dźwięku
  • Wykonanie muzyki
    schowaj

  • 2013
    Film dokumentalny
    Dźwięk, Muzyka, Wykonanie muzyki (fortepian)
  • 2010
    Film fabularny
    Dźwięk, Wykonanie muzyki (gitara), Udźwiękowienie, Sound design, Premiks
  • 2008
    Film dokumentalny
    Muzyka, Wykonanie muzyki, Udźwiękowienie
  • Efekty synchroniczne
    schowaj

  • 2011
    Etiuda szkolna
    Dźwięk, Muzyka, Efekty synchroniczne
  • 2011
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2010
    Film animowany
    Efekty synchroniczne
  • 2004
    Film fabularny
    Efekty synchroniczne
  • 2003
    Film fabularny
    Dźwięk, Efekty synchroniczne, Realizacja dźwięku
  • Reżyseria dźwięku
    schowaj

  • 2011
    Film fabularny - krótkometrażowy
    Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
  • 2002
    Film animowany
    Reżyseria dźwięku
  • Nagranie muzyki
    schowaj

  • 2011
    Film fabularny
    Nagranie muzyki, Montaż muzyki
  • Montaż muzyki
    schowaj

  • 2011
    Film fabularny
    Nagranie muzyki, Montaż muzyki
  • Sound design
    schowaj

  • 2010
    Film fabularny
    Dźwięk, Wykonanie muzyki (gitara), Udźwiękowienie, Sound design, Premiks
  • Edycja dialogów
    schowaj

  • 2009
    Film fabularny
    Dźwięk, Zgranie dźwięku (Dolby Digital EX), Postsynchrony (realizacja nagrań i edycja), Edycja dialogów (i premiks)
  • Opracowanie muzyczne
    schowaj

  • 2007
    Serial fabularny
    Opracowanie muzyczne (w napisach określenie funkcji: Ilustracja muzyczna), Postprodukcja dźwięku
  • Realizacja nagrań
    schowaj

  • 2005
    Film fabularny
    Realizacja nagrań
  • Taniec
    schowaj

  • 2005
    Film dokumentalny
    Muzyka, Taniec
  • Współpraca dźwiękowa
    schowaj

  • 2004
    Spektakl telewizyjny
    Współpraca dźwiękowa (w napisach imię: Bartosz), Zgranie dźwięku
  • 2000
    Film fabularny
    Współpraca dźwiękowa
  • 1999
    Film fabularny
    Współpraca dźwiękowa
  • 1998
    Film fabularny
    Współpraca dźwiękowa
  • 1998
    Film fabularny
    Współpraca dźwiękowa
  • Lektor
    schowaj

  • 2004
    Film dokumentalny
    Dźwięk, Lektor
  • Efekty dźwiękowe
    schowaj

  • 2003
    Film fabularny
    Efekty dźwiękowe, Dźwięk na planie
  • Dźwięk na planie
    schowaj

  • 2003
    Film fabularny
    Efekty dźwiękowe, Dźwięk na planie
  • Realizacja dźwięku
    schowaj

  • 2003
    Film fabularny
    Dźwięk, Efekty synchroniczne, Realizacja dźwięku
  • Efekty specjalne
    schowaj

  • 2002
    Film fabularny
    Efekty specjalne (dźwiękowe), Efekty boczne (montaż)
  • Operator dźwięku
    schowaj

  • 2000 - 2001
    Serial fabularny
    Operator dźwięku (odcinki: 1-32)

Nagrody indywidualne
schowaj

  • 2016
    Sopot (Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry") Nagroda za muzykę

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2020.06.09 01:33:51
© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych