Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

PODAJ CEGŁĘ CZYLI POLSKI SOCREALIZM

 • Film dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2001
 • Gatunek:
  Film o sztuce
 • Barwny, 53 min

Realizm socjalistyczny - "artystyczna wersja stalinizmu" trwał w Polsce zaledwie kilka lat, od 1949 do 1955 r., ale wywarł silny wpływ na życie kulturalne kraju, wciągnął w swoją orbitę setki artystów, odcisnął swe piętno na licznych ludzkich losach. Stworzył doktrynę ideologiczno-artystyczną będącą oficjalnym wskazaniem dla ludzi kultury i sztuki, szeroko rozumianej inteligencji. Odejście od nich groziło bardzo poważnymi konsekwencjami, z represjonowaniem włącznie. Był to czas, kiedy w Polsce wiersze pisano na zamówienie telefoniczne z redakcji czy z wydawnictwa, a czasem wprost z komitetu partii. Sensem istnienia sztuki stało się podporządkowanie komunistycznemu kalendarzowi: rocznicom, świętom państwowym, datom okolicznościowym. Żaden inny ustrój nie organizował swoim obywatelom tylu świąt, wieców, pochodów, manifestacji, konferencji, co państwa bloku wschodniego. Były to jednak święta dość ponure, odbywane pod przymusem i bynajmniej nie oznaczały czasu wolnego. Miały dyscyplinować społeczeństwo. Najważniejszym z nich był 1 maja - Święto Pracy, dzień pochodów i akademii, części oficjalnych i artystycznych. Większą wagę miały tylko kolejne rocznice Rewolucji Październikowej, tyle że centralne uroczystości odbywały się w takim przypadku w Moskwie. Stopniowo utrwalał się i usztywniał ich scenariusz, reżyserowano każdy, najdrobniejszy nawet szczegół. Elementem rytuału było też tworzenie licznych izb pamięci, które istniały obowiązkowo w każdej szkole. Założenia socjalistycznego realizmu odnosiły się nie tylko do sfery sztuki, ale i do przejawów życia publicznego i prywatnego. Do świąt prywatnych należało nadanie dziecku imienia, ale także otrzymanie legitymacji partyjnej. Paradoksalne "laickie sacrum" miało też stanowić zawarcie małżeństwa. Film, bogato ilustrowany materiałami archiwalnymi (kroniki, fragmenty filmów dokumentalnych) oraz wypowiedziami twórców działających w tamtej epoce (nieżyjących zastąpili współcześni aktorzy), przedstawia podstawowe założenia ideowo-artystyczne socrealizmu oraz ich przejawy w literaturze, sztukach plastycznych, filmie, teatrze, architekturze i aspektach życia codziennego Polaków. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2022.03.26 00:13:00
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor