Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie
Filmy z roku 2021

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ...

 • zdjecie
  Film dokumentalny / Tomasz Wolski
 • zdjecie
  Film fabularny / Miron Wojdyło
 • zwiastun
  Serial fabularny / Jan Holoubek
 • zdjecie
  Film animowany / Paulina Ziółkowska
 • Film dokumentalny / Cyprian Demianiuk
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Sławomir Batyra
 • zdjecie
  Film animowany / Izabela Plucińska
 • Film dokumentalny / Witold Szabłowski
 • Film w produkcji / Michał Węgrzyn
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Magdalena Sienicka
 • Film w produkcji / Bogdan Dziworski
 • Film dokumentalny / Michał Kawecki
 • zwiastunzdjecie
  Film w produkcji / Tomasz Ducki
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Natalia Koryncka-Gruz i in.
  2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Natalia Durszewicz
 • zdjecie
  Film fabularny / Michał Grzybowski
 • Film dokumentalny / Iwo Kardel
 • zdjecie
  Film w produkcji / Katarzyna Klimkiewicz
 • zdjecie
  Film fabularny / Joanna Satanowska
 • zdjecie
  Film w produkcji / Marcin Filipowicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Katarzyna Hordowicz
 • zdjecie
  Film animowany / Etgar Keret
 • zdjecie
  Film w produkcji / Lech Majewski
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Radosław Dunaszewski i in.
  75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Karol Pałka
 • Film dokumentalny / Igor Kawecki Betina Bożek
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Tadeusz Kabicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Bartosz Toboła
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Grzegorz Boratyn Beata Pardel Przemysław Tejkowski
 • zdjecie
  Film w produkcji / Jakub Skoczeń
 • zdjecie
  Serial fabularny / Łukasz Palkowski Marek Wróbel
 • zdjecie
  Film fabularny / Michał Rogalski
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Maria Dąbrowska
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Jacek Chodkiewicz
 • Film w produkcji / Aleksander Pietrzak
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Bartłomiej Piekło
 • zdjecie
  Film fabularny / Piotr Stasik
 • DANI KARAVAN. BEZ TARYFY ULGOWEJ patrz HIGH MAINTENANCE
  Film dokumentalny / Barak Heymann
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Michał Grzyb
 • Serial w produkcji / Waldemar Krzystek
 • Film w produkcji / Edyta Wróblewska
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Łukasz Wiśniewski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Hanna Smyk
 • zwiastun
  DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT NIEWINNOŚCI patrz 25 LAT NIEWINNOŚCI
  Serial fabularny / Jan Holoubek
 • zdjecie
  Film animowany / Tomasz Stankiewicz
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Filip Jacobson
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Patryk Kaflowski
 • Film w produkcji / Maria Sadowska
 • zdjecie
  Film animowany / Katarzyna Melnyk
 • zdjecie
  Film krótkometrażowy / Paulina Święcańska
 • zwiastun
  Film fabularny / Anna Kazejak Anna Jadowska Jagoda Szelc Kasia Adamik Olga Chajdas
 • Film w produkcji / Jacek Januszyk
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Karolina Monwid-Olechnowicz
 • Film dokumentalny / Rafał Pękała Marcin Maziarzewski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Krzysztof Kasior
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Maria Wider
 • Film w produkcji / Michał Węgrzyn
 • zdjecie
  Spektakl internetowy / Marcin Zbyszyński
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Gracjana Piechula
 • Film w produkcji / Róża Duda Michał Soja
 • zdjecie
  Film w produkcji / Tomasz Konecki
 • Serial fabularny / Jan Macierewicz
 • Film w produkcji / Eri Mizutani
 • Film dokumentalny / Jacek Papis
 • zwiastun
  Etiuda szkolna / Maria Nitek
 • Film dokumentalny / Barak Heymann
 • Spektakl telewizyjny / Jerzy Pilch / Artur Więcek "Baron"
 • zdjecie
  Film animowany / Marcin Podolec
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Sławomir Koehler
 • zdjecie
  Film fabularny / Sylwester Jakimow
 • Film dokumentalny / Karolina Anna Kuta Patrycja Skorupska
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Monika Meleń
 • zdjecie
  Film w produkcji / Piotr Chrzan
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Adam Nowak
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Zuzanna Gorczycka
 • Serial fabularny - internetowy / Mateusz Olszewski
 • zwiastun
  Serial animowany / Michał Śledziński i in.
 • zdjecie
  KIEDY KOCHAŁAM PALAESTYŃCZYKA patrz PEWNEGO RAZU W IZRAELU
  Etiuda szkolna / Weronika Szyma
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Paweł Karpiński i in.
  3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Łukasz Kośmicki
 • zdjecie
  Film w produkcji / Jacek Gwizdała
 • zdjecie
  Serial fabularny / Marcin Ziębiński
 • Film dokumentalny / Diana Kadłubowska Krzysztof Kadłubowski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Adrian Cieszkowski
 • zdjecie
  Film w produkcji / Jarosław Wszędybył
 • zdjecie
  Film fabularny / Bruno Brejt
 • Serial animowany / Kacper Dudek
 • Serial fabularny / Okił Khamidov
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Maciej Kowalewski Piotr Konstantinow
 • Film w produkcji / Michał Węgrzyn
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Maciej Pieprzyca
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Ada Smyk
 • zwiastunzdjecie
  Film w produkcji / Joanna Zastróżna
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Monika Proba
 • zdjecie
  Serial fabularny / Maciej Żak i in.
  327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409
 • zwiastunzdjecie
  Spektakl telewizyjny / Boris Akunin / Bartosz Konopka
 • Film dokumentalny / Vita Drygas
 • Film dokumentalny / Tomasz Grzywaczewski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Maciej Idczak
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Waldemar Szarek i in.
  1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Katarzyna Mazurkiewicz
 • zdjecie
  Serial fabularny / Piotr Kumik
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Hanka Brulińska
 • Film w produkcji / Grzegorz Mołda
 • Film animowany / Joanna Polak
 • Serial fabularny / Bartosz Prokopowicz
 • zdjecie
  Film animowany / Paulina Grygorczyk
 • zdjecie
  Film animowany / Katarzyna Kurop
 • zdjecie
  Film fabularny / Marcin Sauter
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Tomasz Motarski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Dorota Roś
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Filip Zylber
 • Film animowany / Tomasz Siwiński
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Piotr Szczepański
 • zdjecie
  MISJA ULJI FUNK patrz MISSION ULJA FUNK
  Film fabularny / Barbara Kronenberg
 • zdjecie
  Film fabularny / Barbara Kronenberg
 • zdjecie
  Film w produkcji / Łukasz Grzegorzek
 • Film w produkcji / Denis Delić Bogusław Job
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Kuba Januszewski
 • zdjecie
  Serial fabularny / Grzegorz Lewandowski i in.
  KULA U NOGI MIŁOŚCI (796), CIOS ZA CIOS (797), PĘKNIĘTE SERCA (798), OSTATNI DZIEŃ (799), OBYWATEL WRONKA (800), PRZESPAĆ ŻYCIE (801), BĄDŹ PRZY MNIE (802), SERCE NA DŁONI (803), A PO BURZY PRZYJDZIE DZIEŃ (804), NIE JESTEM TYM ZA KOGO MNIE MASZ (805), DAR SERCA (806), MATKA WYSTARCZAJĄCO IDEALNA (807), MIĘDZY USTAMI A BRZEGIEM PUCHARU (808), NARODZINY EDZIA (809), CI, KTÓRZY ZOSTALI... (810), BO JEŚLI CHODZI O MIŁOŚĆ, TO ZAWSZE MOŻNA BARDZIEJ (811), NA ROZDROŻACH (812), BĄDŹ PRZY MNIE BLISKO (813)
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Krzysztof Kasior Leszek Korusiewicz i in.
  TO JEST TWOJE DZIECKO (291), COŚ JEST Z NIĄ NIE TAK (292), LUDZIE WSTYDU NIE MAJĄ (293), NIKT NIE MOŻE SIĘ DOWIEDZIEĆ (294), JAK PAN UWAŻA (295), WIELKI, MAŁY CUD (296), SOBOTA W NOCY (297), ZRZĄDZENIE LOSU (298), WITAJ, TATO! (299), SOBOWTÓR (300), WYROK ŚMIERCI (301), JA NIE ODPUSZCZAM (302), TAK TEGO NIE ZAŁATWISZ (303), DZIEŃ MATKI (304), TO POWINIENEM BYĆ JA (305), LEPSZY ŚWIAT (306), NOWY POCZĄTEK (307), GOTOWY NA WSZYSTKO (308), NIE CHCĘ CIĘ (309), WRÓĆ Z NAMI DO DOMU (310), CO ZA DUŻO, TO NIE ZDROWO (311), SEKRETY (312), LIST (313), ALBO TY, ALBO JA (314), TO TYLKO PRZYJAŹŃ (315), KTO TU RZĄDZI (316), STARE GRZECHY (317), ROZWIĄZANIA SIŁOWE (318), ZAZDROŚĆ I RATOWNICTWO (319), TOKSYCZNE RELACJE TYGRYSÓW (320)
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Jacek Gąsiorowski i in.
  3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3114, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Andrej Kuciła
 • zdjecie
  NAD NIEMNEM patrz NAD NIEMNAM
  Film dokumentalny / Andrej Kuciła
 • zwiastunzdjecie
  Film w produkcji / Mateusz Rakowicz
 • Film dokumentalny / Marek Gajczak
 • zdjecie
  Film w produkcji / Justyna Nowak
 • zdjecie
  Film animowany / Tadeusz Kabicz
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Tom Koliński
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Katarzyna Sikorska
 • Film dokumentalny / Grzegorz Barłog Patryk Vega
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Sylwia Zawiła
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Andrzej Kostenko i in.
  SZERYF (317), TELEFON ZAUFANIA (318), TAJEMNICA STROIKA (319), SPADEK (320), WODA SODOWA (321), PLAN IDEALNY (322), PTAKI (323), OSTATNIA AKCJA SZPICBRÓDKI (324), GAMBIT HETMANA (325), ZADRA (326), DŁUG (327), CHCIWOŚĆ (328)
 • zdjecie
  Film animowany / Zbigniew Czapla
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Rafał Bryll
 • OPOWIEŚĆ O WYJŚCIU Z NIEWOLI EGIPSKIEJ PRZY STOLE SEDEROWYM patrz HAGADA NA PESACH
  Film dokumentalny / Jacek Papis
 • zwiastun
  Spektakl telewizyjny / Volker Schmidt / Joanna Zdrada
 • zdjecie
  Film w produkcji / Krzysztof Łukaszewicz
 • zdjecie
  Film w produkcji / Jacek Bławut
 • Serial w produkcji / Maciej Dutkiewicz
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Tymoteusz Kutz
 • Film dokumentalny / Jolanta Wodiczko
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Piotr Kusal Hubert Bąk
 • Serial w produkcji / Łukasz Jaworski
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Jan Jurkowski
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Paweł Deląg
 • Film dokumentalny / Paweł Sobczyk
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Weronika Szyma
 • Etiuda szkolna / Joanna Salamon
 • zdjecie
  PIERWSZA JEDENAŚCIE patrz 1:11
  Film fabularny / Miron Wojdyło
 • zdjecie
  Serial fabularny / Okił Khamidow Krzysztof Łebski i in.
  3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248
 • zwiastunzdjecie
  Etiuda szkolna / Sara Szymańska
 • Serial fabularny / Kristoffer Rus
 • zdjecie
  Serial fabularny / Mikołaj Lizut Paweł Maślona
  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 • Etiuda szkolna / Magdalena Walasek
 • zdjecie
  Film w produkcji / Anna Sasnal Wilhelm Sasnal
 • zdjecie
  Film animowany / Michał Mróz
 • zwiastun
  Film fabularny - krótkometrażowy / Krzysztof Jankowski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Mateusz Kudła Anna Kokoszka-Romer
 • Film dokumentalny / Marian T. Kutiak
 • Serial dokumentalny - fabularyzowany / Grzegorz Paprzycki Michał Bielawski
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Katarzyna J. Kowalska
 • zdjecie
  Film w produkcji / Bartosz Nowacki
 • zdjecie
  Film w produkcji / Artur Więcek "Baron"
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Jacek Raginis-Królikiewicz
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Jakub Piątek
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Karolina Łachmacka
 • Spektakl telewizyjny / Shaun Tan / Wojciech Kościelniak
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Grzegorz Kuczeriszka i in.
  195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Mikołaj Piszczan
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Natasza Parzymies
 • Spektakl telewizyjny / Wanda Półtawska / Zbigniew Brzoza
 • Serial w produkcji / Tomasz Szafrański
 • zdjecie
  Spektakl telewizyjny / Andriej Płatonow / Krzysztof Rekowski
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Tomasz Berek
 • Film dokumentalny / Zbigniew Rytel
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Jakub Prysak
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Kalina Alabrudzińska Piotr Domalewski
 • zdjecie
  SHINTO: DROGA KAMI patrz SHINTO: THE WAY OF THE KAMI
  Film dokumentalny / Tomasz Sajewski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Tomasz Sajewski
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Tomasz Sajewski
 • Film dokumentalny / Cecylia Malik
 • zdjecie
  Film w produkcji / Tomasz Jurkiewicz
 • zdjecie
  Serial w produkcji / Bartosz Konopka
 • Etiuda szkolna / Bartosz Brzeziński
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Piotr Kusal Hubert Bąk
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Adam Żądło
 • zdjecie
  Film w produkcji / Bartosz Blaschke
 • Film dokumentalny / Svitlana Topor
 • zdjecie
  Film dokumentalny / Tomasz Wysokiński
 • Film dokumentalny / Monika Kotecka Karolina Poryzała
 • Etiuda szkolna / Maciej Białoruski
 • zdjecie
  Film fabularny - krótkometrażowy / Adrian Apanel
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Adrian Dulnik
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / PiotrTrzaskalski Michał Rogalski
  27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Piotr Kujawiński
 • Film w produkcji / Piotr Trojan
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Sławomir Fabicki Anna Kazejak
 • Film w produkcji / Bartosz Prokopowicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Marcin Kluczykowski
 • Film dokumentalny / Mateusz Gołębiewski
 • Film w produkcji / Jacek Januszyk
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Małgorzata Szumowska
 • zdjecie
  Serial fabularny / Katarzyna Buda
  77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Marek Lechki
 • Spektakl telewizyjny / Polly Stenham / Agnieszka Lipiec-Wróblewska
 • Etiuda szkolna / Jakub Ciosiński
 • Film w produkcji / Jakub Michalczuk
 • zwiastunzdjecie
  Film w produkcji / Tomasz Mandes
 • Film w produkcji / Michał Rogalski
 • Film dokumentalny / Aleksandra Sykulak
 • Film w produkcji / Jacek Januszyk
 • Etiuda szkolna / Paulina Witkowska
 • zdjecie
  Film animowany / Alicja Jasina
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Marcin Kluczykowski
 • zwiastunzdjecie
  Film dokumentalny / Zofia Kowalewska
 • Film krótkometrażowy / Zuzanna Klara Bardian
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Bartłomiej Ignaciuk i in.
  ODCINEK 1 SERIA V (42), ODCINEK 2 SERIA V (43), ODCINEK 3 SERIA V (44), ODCINEK 4 SERIA V (45), ODCINEK 5 SERIA V (46), ODCINEK 6 SERIA V (47)
 • zdjecie
  Film fabularny / Simao Cayatte
 • zwiastunzdjecie
  Film w produkcji / Piotr Mularuk
 • Film w produkcji / Bartosz M. Kowalski
 • Film dokumentalny / Karolina Baranowska
 • Film dokumentalny / Dariusz Deberny
 • Film animowany / Joanna Polak
 • Serial w produkcji / Isabel Prahl
 • zdjecie
  Film w produkcji / Piotr Złotorowicz
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Karolina Biedrowska
 • Serial dokumentalny / Grzegorz Szczepaniak
 • Film fabularny - krótkometrażowy / Tomasz Dobosz
 • zdjecie
  Film animowany / Mateusz Jarmulski
 • zwiastunzdjecie
  Film fabularny / Arni Olafur Asgeirsson
 • Film dokumentalny - fabularyzowany / Konrad Starczewski Rafał Pękała Tomasz Matuszczak
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Kueng Lon Ho
 • Etiuda szkolna / Kinga Syrek
 • zdjecie
  Serial fabularny / Mateusz Wichłacz
 • zwiastunzdjecie
  Serial fabularny / Regina Zawadzka i in.
  265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
 • Film dokumentalny / Piotr Litka
 • zdjecie
  Film animowany / Dawid Jezierski
 • zdjecie
  Etiuda szkolna / Karolina Kajetanowicz
 • Film dokumentalny / Zuzanna Solakiewicz
 • Film dokumentalny / Artur Jaworski
 • zdjecie
  Film w produkcji / Kinga Dębska
 • zdjecie
  Film w produkcji / Jan P. Matuszyński
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman