Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Johann Sebastian Bach

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

Varia
schowaj

 • 2022
  Utwór muzyczny: PRELUDIUM 1 (C-DUR) - Muzyka
 • 2021
  Utwór muzyczny: TOCCATA I FUGA D-MOLL (BWV 565) - Muzyka
 • 2021
  Utwór muzyczny: UNACCOMPANIED CELLO SUITE NO. 3 IN C MAJOR BWV 1009: I. PRELUDE - Muzyka
  Utwór muzyczny: CELLO SUITE NO. 1 IN G MAJOR BWV 1007: I. PRELUDE - Muzyka
 • 2021
  Utwór muzyczny: AVE MARIA - Muzyka
 • 2020
  Utwór muzyczny: ARIA NA STRUNIE G Z SUITY ORKIESTROWEJ D-DUR NR 3 - Muzyka
 • 2020
  Utwór muzyczny: LIEBSTER JESU
  WIR SIND HIER (BWV 731) - Muzyka
 • 2020
  Utwór muzyczny: CELLO SUITE NO. 5 IN C MINOR BWV 1011: I. PRELUDE - Muzyka
 • 2020
  Utwór muzyczny: PRELUDE NO. 8 IN EB MINOR BWV 853 - Muzyka
 • 2019
  Utwór muzyczny: II SUITA ORKIESTROWA H-MOLL
  BWV 1067 - Muzyka
  Utwór muzyczny: III SUITA ORKIESTROWA D-DUR
  BWV 1068 - Muzyka
  Utwór muzyczny: IV SUITA ORKIESTROWA D-DUR
  BWV 1069 - Muzyka
  Utwór muzyczny: KANTATA O KAWIE
  BWV 211 - Muzyka
  Utwór muzyczny: I SUITA ORKIESTROWA C-DUR
  BWV 1066 - Muzyka
 • 2019
  Utwór muzyczny: AVE MARIA - Muzyka
 • 2019
  Utwór muzyczny: WARIACJE GOLBERGOWSKIE - Muzyka
 • 2019
  Utwór muzyczny: PRELUDIUM I FUGA C-MOLL BWV 847 - Muzyka
 • 2019
  Utwór muzyczny: INWENCJA 2-GŁOSOWA NR 6 - Muzyka
 • 2018
  Utwór muzyczny: SUITA NA WIOLONCZELĘ SOLO NR 1 - PRELUDIUM - Muzyka
 • 2018
  Utwór muzyczny: AIR ON THE G STRING - Muzyka
 • 2018
  Utwór muzyczny: SONATA C-MOLL - Muzyka
 • 2018
  Utwór muzyczny: GOLDBERG VARIATION S BWV 988: ARIA - Muzyka
 • 2017
  Utwór muzyczny: JESU JOY OF MAN DESIRING - Muzyka
 • 2017
  Utwór muzyczny: KONCERT NA 3 KLAWESYNY C-DUR - Muzyka
 • 2017
  Utwór muzyczny: ARIA VARIATA A-MOLL BWV 989 - Muzyka
 • 2017
  Utwór muzyczny: FUGA H-MOLL NR 16 BWV 861WTK I - Muzyka
 • 2017
  Utwór muzyczny: KONCERT SKRZYPCOWY A-MOLL w transkrypsji na altówkę i fortepian - Muzyka
 • 2016
  Utwór muzyczny: SUITE FOR CELLO SOLO NO3 IN C 1 PRELUDE DG - Muzyka
 • 2016
  Utwór muzyczny: WARIACJE GOLDBERGOWSKIE - Muzyka
 • 2015
  Utwór muzyczny: KONCERT BRANDENBURSKI NR 5 D-DUR BWV 1050 - Muzyka
  Utwór muzyczny: III PARTITA SKRZYPCOWA E-DUR BWV 1006 - PRELUDIUM - Muzyka
  Utwór muzyczny: III PARTITA SKRZYPCOWA E-DUR BWV 1006 - GIGUE - Muzyka
  Utwór muzyczny: KONCERT BRANDENBURSKI NR 4 G-DUR BWV 1049 - Muzyka
 • 2015
  Utwór muzyczny: AVE MARIA - Muzyka
 • 2014
  Utwór muzyczny: WARIACJE GOLDBERGOWSKIE - ARIA BWV 988 - Muzyka
 • 2014
  Utwór muzyczny: SARABANDA G-DUR - Muzyka
 • 2013
  Utwór muzyczny: ARIA NA STRUNIE G z Suity Orkiestrowej D-dur nr 3 (BWV 1068) - Muzyka
 • 2013
  Utwór muzyczny: MAŁE PRELUDIA. PRELUDIUM C-DUR NR 1 - Muzyka
 • 2013
  Utwór muzyczny: ICH RUF ZU DIR HERR JESU CHRIST BWV 639 - Muzyka
 • 2013
  Utwór muzyczny: I SUITA G-DUR BWV 1007 NA WIOLONCZELĘ SOLO - Muzyka
 • 2012
  Utwór muzyczny: SONATA NR 1 IN DOMINO - Muzyka
 • 2011
  Utwór muzyczny: AVE MARIA - Muzyka
 • 2011
  Utwór muzyczny: MENUET IN G MAJOR - Muzyka
 • 2011
  Utwór muzyczny: ERBARME DICH MEIN GOTT - Muzyka
 • 2010
  Utwór muzyczny: PRELUDE AND CHASE - Muzyka
 • 2009
  Utwór muzyczny: FUGA C-MOLL z tomu I DAS WOLHTEMPERIERTE KLAVIER - Muzyka
 • 2009
  Utwór muzyczny: PRELUDIUM C-MOLL z I tomu Das Wohltemperierte Klavier - Muzyka
 • 2008
  Utwór muzyczny: PRELUDIUM ES-MOLL - Muzyka
 • 2006
  Utwór muzyczny: PRELUDIUM Z V SUITY NA WIOLONCZELĘ SOLO C-MOLL - Muzyka
 • 2006
  Utwór muzyczny: UWERTURA DO SUITY NR 1 C-DUR BWV 1066 - Muzyka
 • 2006
  Utwór muzyczny: ERKENNE MICH MEIN HUTER - Muzyka
 • 2006
  Cytat muzyczny: ALLEGRO - Muzyka
 • 2005
  Utwór muzyczny: AVE MARIA - Muzyka
 • 2005
  Utwór muzyczny: SARABANDE - D DUR - Muzyka
 • 2004
  Utwór muzyczny: ARIA "QUIA RESPEXIT" MAGNIFICAT BWV 243 - Muzyka
  Utwór muzyczny: FUGA ORGANOWA BWV 542 - Muzyka
  Utwór muzyczny: TOCCATA I FUGA D-DUR BWV 565. TRIO SONATA. MAŁE PRELUDIUM NA KLAWESYN - Muzyka
  Utwór muzyczny: FUGA C-MOLL BWV 847 - Muzyka
  Utwór muzyczny: SICILIANA Z KONCERTU D-MOLL BWV 596 - Muzyka
  Utwór muzyczny: KONCERT FORTEPIANOWY NR 7 G-MOLL BWV 1058 - ALLEGRO - Muzyka
  Utwór muzyczny: LARGO Z KONCERTU ORGANOWEGO D-MOLL BWV 596 - Muzyka
  Utwór muzyczny: CANTATA BWV 21: ICH HATTE VIEL BEKUMMERNIS PART I "SINFONIA" - Muzyka
 • 2004
  Utwór muzyczny: SUITA NA WIOLONCZELE SOLO BWV 1012 PRELUDIUM 34 - Muzyka
 • 2003
  Utwór muzyczny: PASJA ŚW. MATEUSZA - Muzyka
 • 2003
  Utwór muzyczny: O GOTT DU FROMMER - Muzyka
  Utwór muzyczny: WACHET AUF UMS RUFT DIE STIMME - Muzyka
 • 2002
  Utwór muzyczny: KONCERT NR 1 D-MOLL NA KLAWESYN I ORKIESTRĘ BWV 1052 - Autor
 • 2001
  Cytat muzyczny: ANDANTE Z KONCERU WŁOSKIEGO BVW 971 - Muzyka
  Cytat muzyczny: ADAGIO Z KONCERTU D-MOLL BVW 974 - Muzyka
 • 2001
  Utwór muzyczny: KONCERT NA CZTERY KLAWESYNY A-MOLL - Muzyka
  Utwór muzyczny: SUITA NA WIOLONCZELĘ NR 6 - Muzyka
  Utwór muzyczny: KONCERT KLAWESYNOWY D-MOLL - Muzyka
 • 2000
  Utwór muzyczny: PRELUDIUM C-DUR - Muzyka
 • 2000
  Utwór muzyczny: PRELUDIUM A -MOLL - Muzyka
  Utwór muzyczny: PRELUDIUM G-DUR - Muzyka
 • 1999
  Utwór muzyczny: AVE MARIA - Muzyka
 • 1999
  Utwór muzyczny: TOCCATA I FUGA D-MOLL - Muzyka
  Utwór muzyczny: ARIA NA STRUNIE G - Muzyka
 • 1999
  Utwór muzyczny: CIACCONA - Autor
 • 1998
  Utwory muzyczne: AVE MARIA - Muzyka
  Utwór muzyczny: TOCATTA I FUGA D-MOLL BWV. 565 - Muzyka
 • 1998
  Utwór muzyczny: PRELUDIUM I-II z "Das Wohltemperierte Klavier" - Muzyka
 • 1997
  Utwór muzyczny: AVE MARIA - Muzyka
  Utwór muzyczny: PRELUDIUM I-II z "Das Wohltemperierte Klavier" - Muzyka
 • 1996
  Utwory muzyczne: - Muzyka
 • 1996
  Utwór muzyczny: SONATA NR. 1 - Muzyka
 • 1994
  Utwór muzyczny: PARTITA E-MOLL - Muzyka
 • 1992
  6, 7, 8, 9 w ŻEGNAJ ROCKEFELLER
  Utwór muzyczny: PRELUDIA I
  II
  III
  IV
  V - Muzyka
  Utwór muzyczny: PRELUDIA I
  IV - Muzyka
  Utwór muzyczny: PRELUDIA I IV - Muzyka
 • 1990
  Utwór muzyczny: - Muzyka
 • 1989
  Utwór muzyczny: PRELUDIUM C-MOLL NR 2 TOM I - Muzyka
 • 1989
  2 w ODBICIA
  Utwór muzyczny: KONCERT BRANDENBURSKI GDUR
  III - Muzyka
 • 1988
  Utwory muzyczne: - Muzyka
 • 1987
  Utwór muzyczny: TOCCATA I FUGA D-MOLL - Muzyka
 • 1987
  Utwór muzyczny: - Muzyka
 • 1986
  Utwór muzyczny: III SUITA ORKIESTROWA D-DUR - Muzyka
 • 1986
  Utwory muzyczne: - Muzyka
 • 1986
  Utwór muzyczny: - Muzyka
 • 1986
  Utwór muzyczny: DIE KUNST DER FUGE - Muzyka
 • 1983
  Utwór muzyczny: PRELUDIUM CHORAŁOWE - Muzyka
 • 1981
  Utwór muzyczny: ADAGIO A-MOLL - Muzyka
 • 1981
  Utwór muzyczny: DIE KUNST DER FUGE - Muzyka
 • 1973
  Utwór muzyczny: KONCERT A-MOLL NA 4 FORTEPIANY - Muzyka
 • 1972
  Utwór muzyczny: - Muzyka
 • 1971
  Utwór muzyczny: TOCCATA D-MOLL - Muzyka
 • 1971
  Utwór muzyczny: TOCCATA D-MOLL - Muzyka
 • 1969
  Utwór muzyczny: TOCCATA C-DUR - Muzyka
 • 1964
  Utwór muzyczny: KONCERT E-MOLL NA DWA FORTEPIANY - Muzyka
 • 1962
  Utwory muzyczne: - Muzyka

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2022.05.04 00:31:05
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego