Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE!
W tytułach filmów w wyszukiwarce nie uwzględniamy występujących w nich znaków przestankowych.
Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Bartosz Putkiewicz

 
zwiń

 • 2015
  Odznaczenie
  Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Operator dźwięku. Członek Polskiej Akademii Filmowej.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Dźwięk
  schowaj

 • 2024
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2024
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Nagranie dialogów (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Serial dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Imitator dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Montaż muzyki (w napisach imię: bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku, Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Reżyseria dźwięku (w napisach imię: Bart), Efekty dźwiękowe (montaż; w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (nagranie i montaż; w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Gwary
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bartez), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napiach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napiach imię: Bart), Postsynchrony (w napiach imię: Bart), Sound design (w napiach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bartez), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Gwary
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2020 - 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Sound design
  z cyklu W DOMU
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez), Montaż dialogów
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez), Postsynchrony (w napisach imię: Bartez), Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony, Montaż dialogów
 • 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez; odcinki: 1-6, 8-9, 11-)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez), Postprodukcja dźwięku (w napisach mię: Bartez)
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Dźwięk na planie
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Udźwiękowienie
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dialogów
 • 2012
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk
 • 2011
  Serial fabularny
  Opracowanie muzyczne (w napisach określenie funkcji: Ilustracja muzyczna; w napisach imię: Bartez; odcinki: 1; w wersji prapremierowej, emitowanej w czerwcu 2011), Dźwięk (odcinki: 1-8; w napisach imię: Bartez), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bartez; odcinki: 1-8)
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bartez), Postsynchrony (w napisach imię: Bartez), Sound design (w napisach imię: Bartez), Realizacja zgrania dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2008
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  CZERWONE KRZESŁO (8), WĘDRÓWKA (9), PRZEMIANA (10)
 • 2007
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2005
  Film fabularny
  Dźwięk, Produkcja dźwięku
 • 2005
  Film fabularny
  Dźwięk
 • 2003
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2003
  Film fabularny
  Dźwięk
 • 2003
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2001
  Film dokumentalny
  Opracowanie muzyczne, Dźwięk
 • 2001
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2001
  Film fabularny
  Dźwięk (Studio "Cafe Ole")
 • 2000
  Film dokumentalny
  Dźwięk (Cafe Ole)
 • 2000
  Film fabularny
  Dźwięk
 • 2000
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2000
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 1999
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 1999
  Serial dokumentalny
  Dźwięk (odcinki: 3)
 • 1998
  Film dokumentalny
  Opracowanie muzyczne, Dźwięk
 • 1997
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2024
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2024
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2024
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Nagranie dialogów (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Serial dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Imitator dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Montaż muzyki (w napisach imię: bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku, Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Reżyseria dźwięku (w napisach imię: Bart), Efekty dźwiękowe (montaż; w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (nagranie i montaż; w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Studio dźwiękowe (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Gwary
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napiach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napiach imię: Bart), Postsynchrony (w napiach imię: Bart), Sound design (w napiach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bartez), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Gwary
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2020 - 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez), Montaż dialogów
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez), Postsynchrony (w napisach imię: Bartez), Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony, Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez), Postprodukcja dźwięku (w napisach mię: Bartez)
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Dźwięk na planie
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2012
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2011
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2007
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Montaż dźwięku (odcinki: 8-10), Zgranie dźwięku (odcinki: 8-10), Udźwiękowienie (odcinki: 8-10), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 8-10)
 • 2003
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2024
  Etiuda szkolna
  Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2024
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Nagranie dialogów (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Serial dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Imitator dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Montaż muzyki (w napisach imię: bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku, Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Studio dźwiękowe (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Miks dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Gwary
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bartez), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napiach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napiach imię: Bart), Postsynchrony (w napiach imię: Bart), Sound design (w napiach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bartez), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2020 - 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez), Postsynchrony (w napisach imię: Bartez), Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Dźwięk na planie
 • 2013
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Nagranie dialogów
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2012
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bartez), Postsynchrony (w napisach imię: Bartez), Sound design (w napisach imię: Bartez), Realizacja zgrania dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2009
  Serial fabularny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Konsultacja muzyczna (w napisach imię: Bartez), Realizacja dźwięku (w napisach imię: Bartez), Produkcja muzyczna (w napisach imię: Bartez)
 • 2008
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2008
  Film krótkometrażowy
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Montaż muzyki
 • 2007
  Film krótkometrażowy
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe
 • 2005
  Film fabularny
  Montaż dźwięku
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Montaż dźwięku (odcinki: 8-10), Zgranie dźwięku (odcinki: 8-10), Udźwiękowienie (odcinki: 8-10), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 8-10)
 • 2002
  Film fabularny
  Montaż dźwięku (Cafe Ole)
 • 2000
  Film dokumentalny
  Montaż dźwięku (Studio Cafe Ole)
 • Sound design
  schowaj

 • 2024
  FURIA
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Postsynchrony, Sound design
 • 2024
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Nagranie dialogów (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Imitator dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Montaż muzyki (w napisach imię: bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku, Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film dokumentalny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Miks dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bartez), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napiach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napiach imię: Bart), Postsynchrony (w napiach imię: Bart), Sound design (w napiach imię: Bart)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2020 - 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Sound design
  z cyklu W DOMU
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2016
  Film fabularny
  Sound design (w napisach imię: Bartez)
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bartez), Postsynchrony (w napisach imię: Bartez), Sound design (w napisach imię: Bartez), Realizacja zgrania dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2024
  FURIA
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Postsynchrony, Sound design
 • 2023
  Film fabularny
  Postsynchrony (Polska; w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie; w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku, Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Reżyseria dźwięku (w napisach imię: Bart), Efekty dźwiękowe (montaż; w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (nagranie i montaż; w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Gwary
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Postsynchrony (Polska; nagranie; w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napiach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napiach imię: Bart), Postsynchrony (w napiach imię: Bart), Sound design (w napiach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Gwary
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez), Postsynchrony (w napisach imię: Bartez), Postprodukcja dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony, Montaż dialogów
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bartez), Postsynchrony (w napisach imię: Bartez), Sound design (w napisach imię: Bartez), Realizacja zgrania dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2024
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Nagranie dialogów (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku, Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Reżyseria dźwięku (w napisach imię: Bart), Efekty dźwiękowe (montaż; w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (nagranie i montaż; w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez), Montaż dialogów
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony, Montaż dialogów
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dialogów
 • Nagranie dialogów
  schowaj

 • 2024
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Nagranie dialogów (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2013
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Nagranie dialogów
 • Miks dźwięku
  schowaj

 • 2024
  FURIA
  Serial fabularny
  Miks dźwięku, Postsynchrony, Sound design
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Miks dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Miks dźwięku
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Imitator dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Montaż muzyki (w napisach imię: bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film dokumentalny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Gwary
 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2020
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2019
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku, Sound design
 • 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez), Postsynchrony (w napisach imię: Bartez), Postprodukcja dźwięku
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez), Postprodukcja dźwięku (w napisach mię: Bartez)
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Montaż dialogów
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Serial fabularny
  Opracowanie muzyczne (w napisach określenie funkcji: Ilustracja muzyczna; w napisach imię: Bartez; odcinki: 1; w wersji prapremierowej, emitowanej w czerwcu 2011), Dźwięk (odcinki: 1-8; w napisach imię: Bartez), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bartez; odcinki: 1-8)
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku
 • 2010
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2008 - 2009
  Serial fabularny
  Dźwięk, Postprodukcja dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2007
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Montaż dźwięku (odcinki: 8-10), Zgranie dźwięku (odcinki: 8-10), Udźwiękowienie (odcinki: 8-10), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 8-10)
 • 2003
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2002
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 1998
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • Dźwięk na planie
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart)
 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bartez), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bart), Sound design (w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Dźwięk na planie
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Imitator dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Montaż muzyki (w napisach imię: bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2008
  Film krótkometrażowy
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Montaż muzyki
 • Imitator dźwięku
  schowaj

 • 2023
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Imitator dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bart), Montaż muzyki (w napisach imię: bart), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Reżyseria dźwięku (w napisach imię: Bart), Efekty dźwiękowe (montaż; w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (nagranie i montaż; w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2019
  Film fabularny
  Reżyseria dźwięku
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez), Montaż dialogów
 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk, Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku (reżyseria), Postsynchrony, Montaż dialogów
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2022
  Serial fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bart), Reżyseria dźwięku (w napisach imię: Bart), Efekty dźwiękowe (montaż; w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Postsynchrony (nagranie i montaż; w napisach imię: Bart), Montaż dialogów (w napisach imię: Bart)
 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2008
  Film krótkometrażowy
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe, Montaż muzyki
 • 2007
  Film krótkometrażowy
  Montaż dźwięku, Efekty dźwiękowe
 • Gwary
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Postprodukcja dźwięku, Gwary
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Postsynchrony, Gwary
 • Studio dźwiękowe
  schowaj

 • 2022
  Film dokumentalny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bart), Studio dźwiękowe (w napisach imię: Bart)
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bart), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bart), Dźwięk na planie (w napisach imię: Bartez), Sound design (w napisach imię: Bart)
 • 2021
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bartez), Zgranie dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2020 - 2021
  Serial fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Sound design
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postsynchrony (nagranie i montaż), Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Dźwięk, Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Nagranie dialogów, Montaż dialogów
 • 2012
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Postprodukcja dźwięku
 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bartez), Postsynchrony (w napisach imię: Bartez), Sound design (w napisach imię: Bartez), Realizacja zgrania dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2019
  Film fabularny
  Dźwięk, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2019
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2018
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Muzyka, Udźwiękowienie
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2013
  Film fabularny
  Montaż dźwięku, Udźwiękowienie, Nagranie dialogów
 • 2013
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Dźwięk, Udźwiękowienie
 • 2012
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2009
  Film fabularny
  Udźwiękowienie (konsultacja)
 • 2008
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie (Cafe Ole)
 • 2008
  Spektakl telewizyjny
  Udźwiękowienie
 • 2008
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Zgranie dźwięku, Udźwiękowienie, Postprodukcja dźwięku
 • 2007
  Film fabularny
  Udźwiękowienie (współpraca)
 • 2004
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie (Cafe Ole)
 • 2004
  Film fabularny
  Udźwiękowienie (Cafe Ole)
 • 2003 - 2008
  Serial fabularny
  Montaż dźwięku (odcinki: 8-10), Zgranie dźwięku (odcinki: 8-10), Udźwiękowienie (odcinki: 8-10), Postprodukcja dźwięku (odcinki: 8-10)
 • 2000
  Film fabularny
  Udźwiękowienie
 • 2000
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 1999 - 2000
  Serial fabularny
  Udźwiękowienie (odcinki: 17, 46-54, 61-64; Da Vinci Film)
 • Nagranie dźwięku
  schowaj

 • 2019
  Etiuda szkolna
  Nagranie dźwięku
 • Efekty boczne
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Efekty boczne (nagranie), Atmosfery dźwiękowe (dźwiękowe)
 • Atmosfery dźwiękowe
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Efekty boczne (nagranie), Atmosfery dźwiękowe (dźwiękowe)
 • Muzyka
  schowaj

 • 2017
  Etiuda szkolna
  Muzyka, Udźwiękowienie
 • Montaż
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Montaż
 • Sprzęt
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Dźwięk, Montaż dźwięku, Sprzęt (dźwiękowy), Zgranie dźwięku, Dźwięk na planie
 • Czołówka
  schowaj

 • 2012 - 2013
  Serial fabularny
  Czołówka (muzyka)
 • Opracowanie muzyczne
  schowaj

 • 2011
  Serial fabularny
  Opracowanie muzyczne (w napisach określenie funkcji: Ilustracja muzyczna; w napisach imię: Bartez; odcinki: 1; w wersji prapremierowej, emitowanej w czerwcu 2011), Dźwięk (odcinki: 1-8; w napisach imię: Bartez), Postprodukcja dźwięku (w napisach imię: Bartez; odcinki: 1-8)
 • 2001
  Film dokumentalny
  Opracowanie muzyczne, Dźwięk
 • 1998
  Film dokumentalny
  Opracowanie muzyczne, Dźwięk
 • Realizacja zgrania dźwięku
  schowaj

 • 2011
  Film fabularny
  Dźwięk (w napisach imię: Bartez), Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Efekty synchroniczne (w napisach imię: Bartez), Postsynchrony (w napisach imię: Bartez), Sound design (w napisach imię: Bartez), Realizacja zgrania dźwięku (w napisach imię: Bartez)
 • Realizacja dźwięku
  schowaj

 • 2009
  Serial fabularny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Konsultacja muzyczna (w napisach imię: Bartez), Realizacja dźwięku (w napisach imię: Bartez), Produkcja muzyczna (w napisach imię: Bartez)
 • 2007
  Film dokumentalny
  Realizacja dźwięku
 • Konsultacja muzyczna
  schowaj

 • 2009
  Serial fabularny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Konsultacja muzyczna (w napisach imię: Bartez), Realizacja dźwięku (w napisach imię: Bartez), Produkcja muzyczna (w napisach imię: Bartez)
 • Produkcja muzyczna
  schowaj

 • 2009
  Serial fabularny
  Montaż dźwięku (w napisach imię: Bartez), Konsultacja muzyczna (w napisach imię: Bartez), Realizacja dźwięku (w napisach imię: Bartez), Produkcja muzyczna (w napisach imię: Bartez)
 • Projekt dźwięku
  schowaj

 • 2006
  Film fabularny
  Projekt dźwięku (także funkcja: ADR)
 • 2006
  Serial fabularny
  Projekt dźwięku (także funkcja: ADR)
 • Produkcja dźwięku
  schowaj

 • 2005
  Film fabularny
  Dźwięk, Produkcja dźwięku
 • Współpraca dźwiękowa
  schowaj

 • 2000
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa
 • 1999
  Film fabularny
  Współpraca dźwiękowa
 • Opracowanie dźwięku
  schowaj

 • 1999
  Film dokumentalny
  Opracowanie dźwięku
 • Wersja angielska
  schowaj

 • 1999 - 2000
  Film dokumentalny
  Wersja angielska

Varia
schowaj

 • 2018
  Piosenka: HU HU HA NASZA ZIMA ZŁA - Aranżacja
 • 2014
  Utwór muzyczny: TANGO - Muzyka
  Utwór muzyczny: WARSZAWIANKA 1831 - Wykonanie (wokal
  dzwonki)
  Utwór muzyczny: OSTATNI MAZUR - Wykonanie (instrumenty smyczkowe)
 • 2014
  Utwór muzyczny: TANGO - Muzyka
  Utwór muzyczny: WARSZAWIANKA 1831 - Wykonanie
  Utwór muzyczny: OSTATNI MAZUR - Wykonanie
 • 2013
  Piosenka: SPOZA NAS - Aranżacja
 • 2012
  Utwór muzyczny: U IXJANY 1 - Muzyka
  Utwór muzyczny: U IXJANY 2 - Muzyka
  Utwór muzyczny: DRON JASNY - Muzyka
  Utwór muzyczny: CIEMNA NOC - Muzyka
  Utwór muzyczny: DRON CIEMNY - Muzyka
 • 2011
  Utwór muzyczny: POŻEGNANIE OJCZYZNY - Aranżacja (w napisach imię: Bartez)

Nagrody indywidualne
schowaj

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2024.05.21 01:07:38
© 1998-2024 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.