Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Paweł Gładys

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Współpraca montażowa
  schowaj

 • 2022 - 2023
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2022
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2022
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2022
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2022
  Serial dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa, On-line
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa, Konforming
 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa, Konforming
 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2019
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018 - 2020
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2018
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2018
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asysteny montażu)
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 14-)
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2017
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażu)
 • 2017
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 2-12)
 • 2016
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 6-)
 • 2016
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2016
  Serial dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa (odcinki: 3)
 • 2016
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 20), Konforming (odcinki: 1-10, 20)
 • 2014
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Współpraca montażowa, Digital Intermediate
 • 2014
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2014
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2013
  Film fabularny
  Współpraca montażowa, Digital Intermediate (asystent)
 • 2013
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2011
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2011
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2010
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2010
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2009
  Film fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2009
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2007 - 2023
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2007
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2007
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2007
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2007
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Film fabularny
  Współpraca montażowa (w napisach określenie funkcji: Asystent montażysty)
 • 2006
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2006
  Film dokumentalny
  Współpraca montażowa
 • 2000 - 2023
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa
 • Konforming
  schowaj

 • 2022
  Film dokumentalny
  Konforming
 • 2022
  Film dokumentalny
  Konforming
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa, Konforming
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Współpraca montażowa, Konforming
 • 2020
  Film dokumentalny
  Konforming
 • 2017
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Konforming
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Współpraca montażowa (odcinki: 20), Konforming (odcinki: 1-10, 20)
 • 2012
  Film fabularny
  Konforming
 • 2011
  Film dokumentalny
  Konforming, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2011
  Serial dokumentalny
  Konforming, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • On-line
  schowaj

 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Współpraca montażowa, On-line
 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  On-line
 • 2020
  Serial fabularny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż online)
 • 2019 - 2020
  Serial fabularny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż online)
 • 2015
  Film dokumentalny
  On-line
 • 2011
  Film dokumentalny
  Konforming, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2011
  Serial dokumentalny
  Konforming, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2010
  Film dokumentalny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • 2009
  Film fabularny
  On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • Mastering
  schowaj

 • 2020
  Spektakl telewizyjny
  Mastering
 • 2014
  Film fabularny
  Mastering, Efekty cyfrowe
 • Montaż
  schowaj

 • 2019
  Spektakl telewizyjny
  Montaż
 • Efekty wizualne
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Efekty wizualne
 • Korekta barwna
  schowaj

 • 2015
  Film dokumentalny
  Korekta barwna (współpraca)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Korekta barwna (współpraca)
 • Mastering DCP
  schowaj

 • 2015
  Film dokumentalny
  Mastering DCP
 • Efekty specjalne
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Efekty specjalne
 • Digital Intermediate
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Współpraca montażowa, Digital Intermediate
 • 2013
  Film fabularny
  Współpraca montażowa, Digital Intermediate (asystent)
 • 2010
  Film fabularny
  Digital Intermediate, Kopia DCI
 • Efekty cyfrowe
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Mastering, Efekty cyfrowe
 • Off-line
  schowaj

 • 2012
  Serial fabularny
  Off-line
 • Kopia DCI
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Digital Intermediate, Kopia DCI
 • Kopia cyfrowa
  schowaj

 • 2010
  Film fabularny
  Kopia cyfrowa (DCI)
 • Współpraca
  schowaj

 • 2007
  Film dokumentalny
  Współpraca

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2023.01.27 02:02:55
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency