Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ATM System

ATM System

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Sprzęt
  schowaj

 • 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (kamera)
 • 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy)
 • 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt
 • 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (oświetleniowy)
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (obiektywy)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Negatyw
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (kamery)
 • 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt (oświetleniowy)
 • 2022
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy; Polska)
 • 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt
 • 2021 - 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Sprzęt
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (dodatkowy zdjęciowy)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja obrazu
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (steadicam; nie występuje w napisach)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy, oświetleniowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Film dokumentalny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (kamerowy, oświetleniowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Film fabularny - telewizyjny
  Sprzęt (dodatkowy kamerowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy; w napisach nazwa firmy: ATM Grupa)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (światło sceniczne)
 • 2021
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (kamerowy; w napisach nazwa firmy: ATM Grupa)
 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (kamera, obiektywy)
 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Spektakl telewizyjny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2021
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Serial dokumentalny - fabularyzowany
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (kamery), Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy, oświetleniowy)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film dokumentalny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2020
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, grip, dźwiękowy)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (dodatkowy )
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Sprzęt
 • 2020
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy; w napisach nazwa firmy: ATM Grupa)
 • 2020
  Etiuda szkolna
  Sprzęt
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy; w napisach nazwa firmy: ATM Grupa)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy)
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy)
 • 2020
  Serial fabularny
  Sprzęt
 • 2019 - 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy; odcinki: 1-26, 40- ; w odcinkach 1-26 nie występuje w napisach)
 • 2019 - 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy; odcinki: 13-21)
 • 2019 - 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy; odcinki: 1-13)
 • 2019 - 2020
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy i oświetleniowy)
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2019
  Film dokumentalny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy; nie występuje w napisach)
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy i oświetleniowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt
 • 2019
  Serial dokumentalny
  Transport, Sprzęt
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy; sekwencja otwarcia filmu i bitwy pod Rokitną)
 • 2019
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2019
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Sprzęt (zdjęciowy i oświetleniowy)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Sprzęt
 • 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt (oświetleniowy)
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2019
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy; w napisach nazwa firmy: ATM Studio)
 • 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy; w napisach nazwa firmy: ATM Studio)
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2019
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (oświetleniowy i zdjęciowy)
 • 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt (filmowy)
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt (oświetleniowy, zdjęciowy)
 • 2018 - 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2018
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy; nie występuje w napisach)
 • 2018
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018
  Serial animowany
  Sprzęt (zdjęciowy i oświetleniowy)
 • 2018
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt
 • 2018
  Film fabularny
  Sprzęt (dron)
 • 2018
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Sprzęt
 • 2018
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, steadicam)
 • 2018
  Film krótkometrażowy
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt
 • 2018
  Etiuda szkolna
  Sprzęt
 • 2018
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2017 - 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2017 - 2018
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy i oświetleniowy)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Sprzęt
 • 2017
  Film fabularny
  Sprzęt
 • 2017
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Sprzęt
 • 2017
  Serial dokumentalny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2017
  Film fabularny
  Sprzęt (dron)
 • 2017
  Serial dokumentalny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2017
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy; w napisach nazwa firmy: ATM Grupa)
 • 2017
  Film fabularny
  Sprzęt
 • 2017
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2017
  Film fabularny
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Sprzęt
 • 2016
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Sprzęt
 • 2016
  Film fabularny
  Sprzęt (kamera, obiektywy)
 • 2016
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2015 - 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetlenie)
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy i montażowy), Postprodukcja obrazu (odcinki: 11-)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (Arri Alexa XT)
 • 2015
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Sprzęt (filmowy)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Sprzęt
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (kamerowy)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2015
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Studio montażu
 • 2015
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2015
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamery; nie występuje w napisach)
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Transport (odcinki: 7-18), Sprzęt (zdjęciowy, dźwiękowy, oświetleniowy), Studio montażu (odcinki: 1-6)
 • 2014 - 2016
  PIELĘGNIARKI
  Serial paradokumentalny
  Sprzęt, Postprodukcja obrazu
 • 2014 - 2015
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Sprzęt (w napisach określenie funkcji: Środki techniczne)
 • 2014
  Film fabularny
  Sprzęt (kran zdjęciowy)
 • 2014
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy i oświetleniowy)
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (kamerowy)
 • 2013
  Film krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy i montażownia)
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (kamerowy )
 • 2012 - 2013
  Serial fabularny
  Sprzęt (nie występuje w napisach), Postprodukcja obrazu (nie występuje w napisach)
 • 2012
  Serial fabularny
  Sprzęt (nie występuje w napisach)
 • 2012
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy; w Polsce; ; nie występuje w napisach)
 • 2011 - 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy; odcinki: 118-)
 • 2011 - 2013
  Serial fabularny
  Sprzęt (nie występuje w napisach)
 • 2011
  Serial fabularny
  Sprzęt (kamery, światło)
 • 2011
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2010 - 2011
  Serial fabularny
  Sprzęt (nie występuje w napisach)
 • 2010 - 2011
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2010
  Film fabularny
  Sprzęt (światło)
 • 2010
  Film fabularny
  Sprzęt
 • 2010
  Serial fabularny
  Sprzęt (nie występuje w napisach)
 • 2010
  Film fabularny
  Sprzęt (światło), Technika zdjęciowa
 • 2009 - 2010
  Serial fabularny
  Sprzęt (nie występuje w napisach)
 • 2009
  Serial fabularny
  Sprzęt
 • 2008 - 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt
 • 2008 - 2016
  MALANOWSKI & PARTNERZY
  Serial paradokumentalny
  Sprzęt (nie występuje w napisach)
 • 2006 - 2016
  Serial fabularny
  Sprzęt (seria III-X)
 • 2006
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (w napisach nazwa firmy: ATM Grupa)
 • 2005 - 2006
  Serial fabularny
  Sprzęt (nie występuje w napisach)
 • 2004 - 2022
  Serial fabularny
  Sprzęt (nie występuje w napisach)
 • 2004
  Etiuda szkolna
  Sprzęt (zdjęciowy; w napisach nazwa firmy: ATM Grupa)
 • 1999 - 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (nie występuje w napisach)
 • Negatyw
  schowaj

 • 2022
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Negatyw
 • Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny
  Sprzęt (kamery), Postprodukcja obrazu
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Film fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy i oświetleniowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2016 - 2017
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2016 - 2017
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja obrazu
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy i montażowy), Postprodukcja obrazu (odcinki: 11-)
 • 2014 - 2016
  PIELĘGNIARKI
  Serial paradokumentalny
  Sprzęt, Postprodukcja obrazu
 • 2014 - 2015
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja obrazu
 • 2012 - 2013
  Serial fabularny
  Sprzęt (nie występuje w napisach), Postprodukcja obrazu (nie występuje w napisach)
 • Koprodukcja
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Zgranie dźwięku
 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2014
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (kamerowy)
 • Technika zdjęciowa
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny
  Technika zdjęciowa
 • 2010
  Film fabularny
  Sprzęt (światło), Technika zdjęciowa
 • Produkcja
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (zdjęciowy)
 • 2020
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Produkcja, Sprzęt (zdjęciowy)
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2021
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Zgranie dźwięku
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2021
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Udźwiękowienie, Postprodukcja obrazu
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2020
  Film fabularny
  Koprodukcja, Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2019
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy i oświetleniowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2016 - 2017
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • 2016 - 2017
  Serial dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku, Postprodukcja obrazu
 • Transport
  schowaj

 • 2019
  Serial dokumentalny
  Transport, Sprzęt
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Transport (odcinki: 7-18), Sprzęt (zdjęciowy, dźwiękowy, oświetleniowy), Studio montażu (odcinki: 1-6)
 • Ekipa telewizyjna
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Ekipa telewizyjna (oświetlenie)
 • Korekta barwna
  schowaj

 • 2018
  Film dokumentalny
  Korekta barwna, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • On-line
  schowaj

 • 2018
  Film dokumentalny
  Korekta barwna, On-line (w napisach określenie funkcji: Montaż on-line)
 • Studio montażu
  schowaj

 • 2015
  Serial fabularny
  Sprzęt (zdjęciowy, oświetleniowy), Studio montażu
 • 2014 - 2019
  Serial fabularny
  Transport (odcinki: 7-18), Sprzęt (zdjęciowy, dźwiękowy, oświetleniowy), Studio montażu (odcinki: 1-6)
 • Współpraca produkcyjna
  schowaj

 • 2015
  Film dokumentalny
  Współpraca produkcyjna
 • Kopia DCP
  schowaj

 • 2015
  Film animowany
  Kopia DCP
 • Postprodukcja
  schowaj

 • 2013
  Film dokumentalny
  Postprodukcja

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2022.12.04 01:35:07
© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency