Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

KWADRAT

1972
Zbigniew Rybczyński

"Postanowiłem wielokrotnie przefotografować na film cykl tych fotografii. Przy każdym powtórzeniu postanowiłem podzielić klatkę filmową, którą także zrobiłem w kształcie kwadratu, na coraz to mniejsze kwadraty. Tak więc w każdym nowym cyklu obraz na ekranie zawierał zwiększającą się liczbę podpodziałów. Pod kamerą układałem białe kwadraty w tych podpodziałach, gdzie na fotografii znajdowała się przedstawiona postać, tam gdzie jej nie było kładłem czarne kwadraty. Na początku gdy kwadraty były wielkie, na ekranie powstała migająca abstrakcja. Później gdy kwadraciki stały się bardzo malutkie, na ekranie ukazała się czytelna postać ludzka. Aby to wszystko zrobić, musiałem zmieniać układ białych i czarnych kwadratów co najmniej sto tysięcy razy. Dodatkowo na obiektyw zakładałem kolorowe filtry." - mówił Zbigniew Rybczyński.

Kwadrat jest jednym z najwcześniejszych eksperymentów filmowych w dorobku twórcy. Wskazuje na zainteresowania artystyczne młodego Rybczyńskiego, które oscylują pomiędzy badaniem możliwości kina a poszukiwaniem właściwej formy dla wyrażenie głęboko humanistycznej wizji świata, które staną się rysem charakterystycznym późniejszych filmów autora Tanga (1980). W Kwadracie Rybczyński łączy fascynację rytmem, obecnym w muzyce i tańcu oraz filmem jako medium opartym na ruchu. Etiuda powstała w ramach Warsztatu Formy Filmowej, formacji artystycznej, która wyłoniła się z jednej z sekcji funkcjonującego na początku lat 70. w łódzkiej Szkole Filmowej koła naukowego. W manifeście wydanym przez grupę czytamy: "Uznając rzeczywistość jako daną na zasadzie przekazów, podejmujemy jej badanie poprzez analizę funkcjonowania środków kontaktowania się z nią." (Manifest, w: 60 lat Szkoły Filmowej w Łodzi, oprac. A. Cichowicz, Łódź 2008, s. 18).

Ale Kwadrat to nie tylko zabawa formą. Z dzisiejszej perspektywy dostrzec w nim możemy sens metaforyczny. Człowiek wyłania się w nim z abstrakcji i abstrakcja go pochłania. Pozostaje zamknięty w geometrycznej, ograniczającej go formie. Późniejsze filmy reżysera potwierdzają, że w centrum jego artystycznych zainteresowań pozostanie człowiek uwięziony w rytuałach codzienności, ale i w kleszczach władzy czy społeczno-politycznego systemu.

Katarzyna Mąka-Malatyńska
© 1998-2023 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.

Informacja o zasadach publikacji linków i danych adresowych w serwisie filmpolski.pl w ramach pakietu premium.

Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.